Terapiatalo quu

Meille moninaisuus on voimavara

Terapiatalo Quu on vuonna 2019 perustettu terapiatalo, jonka katon alle on kerääntynyt sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuuteen perehtyneiden ammattilaisten joukko.  

Meille on ollut alusta asti tärkeää luoda psykologi- ja terapiapalveluita, jotka ovat aidosti inklusiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että Terapiatalo Quussa jokainen asiakas, työntekijä ja yhteistyökumppani on yhtälailla tervetullut omana itsenään riippumatta sukupuolestaan, kehostaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, perhe tai lähisuhdemuodostaan, etnisyydestään tai vakaumuksestaan. Tämä ajatus kulkee läpi kaiken toimintamme aina turvallisiin ja esteettömiin tiloihin asti.  

Työskentelyämme kuvaa sensitiivinen kohtaaminen sekä aito avoimuuteen ja luottamukseen perustuva vuorovaikutus. Kaiken työmme keskiössä on asiakaslähtöisyys, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kunnioitamme ja arvostamme jokaisen meidän oikeutta itsemäärittelyyn. 

Terapiatalo Quu sai alkunsa, kun Quun perustajat, Laura ja Outi, kohtasivat ja tunnistivat yhteiseksi arvoksi ja tavoitteeksi rakentaa sellaista mielenterveyspalveluja tuottavaa yritystä, jonka keskiössä on osaaminen moninaisuuskysymyksissä. Tällä hetkellä Quun perustajien lisäksi Terapiatalo Quun joukoissa työskentelee kahdeksan sensitiivistä ja taitavaa moninaisuuden kysymyksiin erikoistunutta ammattilaista. 

Tervetuloa tutustumaan meihin ja palveluihimme! 

Palvelut

Tarjoamme erilaisia lyhytterapia-, seksuaaliterapia- ja psykoterapiapalveluita. Työntekijämme ovat koulutukseltaan psykologeja tai psykoterapeutteja eli laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Tervetuloa tutustumaan palveluihimme!

meistä sanottua

Keräämme jatkuvasti palautetta työstämme toimintamme ja palveluidemme kehittämiseksi. Alle on koottu saamiamme palautteita.

Se, että minulla oli se tuki, jonne voin tulla autenttisena itsenäni, eikä mua kyseenalaisteta. Voin olla rauhassa kuka olen ja kaikki mun tunteet on hyväksyttyjä. Terapiaa toteutettiin mun ehdoilla mikä just sinä päivänä tuntui hyvältä. Ei ole ollut ikinä pelkoa siitä, etten uskaltaisi sanoa jotain.
Koin tulleeni kuulluksi ja psykologille oli helppo puhua rankoistakin aiheista. Tapaamisten aikana puhuin monista sellaisista asioista, joista en pystynyt aikaisemmin keskustelemaan kenenkään kanssa.
Asiakas
Pääsin turvallisessa tilassa pohtimaan asioita ja kysymyksiä, joille ei ole ollut muualla tilaa tai paikkaa. Koin päässeeni työskentelemään kohti tietynlaista rauhaa ja itseni hyväksyntää ja sain turvaa siitä, että se riittää, eikä minun tarvitse pyrkiä olemaan jotain muuta kuin olen. Kun ei mahdu ulkomaailman normeihin ja odotuksiin, on todella vaikeaa löytää yksin sellaista kokemusta, että kelpaa siitä huolimatta.
Olen niin kiitollinen, että tälläinen paikka on olemassa. Teette niin tärkeää työtä! Haluan vain sanoa kiitos! Ilman tätä terapiaa en olisi näinkään hyvässä kunnossa.
Asiakas
Erityisen hyvää lyhytterapiajaksolla oli se, että terapeutin kysymykset tuki tarpeideni ja tunteideni ilmaisemisen opettelua ja olivat erittäin hyvin ajoitettuja sekä yksittäisten tapaamisten aikana, että koko ajanjaksoa ajatellen. Koin, että terapeutti eteni rauhallisesti ja lempeästi, mutta riittävän haastavasti ja jämäkästi ohjaten ja opastaen. Tämä herätti arvostusta ja luottamusta.
Asiakas
Minulle merkityksellisintä oli huomata se miten pitkälle olen edennyt itseni kanssa. Aluksi oli todella raskasta käsitellä sitä kuinka huonossa kunnossa olen ja kaikkia asioita mitä minulle on tapahtunut, mutta terapeuttini tuen avulla kuitenkin ymmärsin että minun on mahdollista voida tulevaisuudessa paremmin. Terapeuttini loi toivoa ja olen alkanut luottamaan enemmän itseeni. Koin äärimmäisen hyödylliseksi joka kerralla annetut konkreettiset kotitehtävät. Lisäksi oli hyvä että ajoittain minua muistutettiin siitä kuinka pitkälle olen päässyt koska sitä ei tule aina välttämättä ajatelleeksi tai huomanneeksi itse. On hienoa nähdä miten paljon olenkaan kehittynyt.
Asiakas