Ave Valojää

Ave Valojää
Psykologi (PsM)
Filosofian maisteri (FM, kognitiotiede)
Auktorisoitu seksuaalineuvoja

p. 045 787 439 24 

sähköposti: ave.valojaa@terapiataloquu.fi


Psykologina pyrin luomaan tilan, jossa on turvallista pysähtyä minkä tahansa teeman äärelle ja olla juuri sellainen kuin on. Jokainen asiakaskohtaaminen on minulle ainukertainen ja työskentely rakentuu aina asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Työskentelytapani on vuorovaikutuksellinen ja kuunteleva. Pyrin asiakkaan kanssa aktiivisesti kohti hänen omia päämääriään ja tässä voimme hyödyntää erilaisia välitehtäviä.

Kuulun itse trans- ja queeryhteisöön. Olen toiminut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöaiheiden parissa reilusti yli vuosikymmenen niin aktivismin, vapaaehtoistyön kuin työn kautta. Kokemukseni ohella nojaan työskentelyssäni myös ajantasaiseen tutkimustietoon. Psykologina minulle on tärkeää huomioida asiakkaideni hyvinvoinnissa myös yhteiskunnallisten asenteiden vaikutus, vähemmistöstressi sekä cis- ja heteronormatiivisuuden ja muiden normien vaikutukset.

Pidän asiakasta aina oman elämänsä asiantuntijana. Minulle on tärkeää työssäni huomioida vähemmistöjen sisäinen moninaisuus ja elämäntarinoiden kirjo. Kohtaan kunnioittavasti erilaiset seksuaalisuudet, sukupuolet, suhdemuodot, toimintakyvyt, neurotyypit, elämänkatsomukset ja alakulttuurit. Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien aiheiden ja transaiheiden ohella kanssani voi työstää myös esimerkiksi detransitioon tai intersukupuolisuuteen liittyviä aiheita.

Nettiterapiat ja etäpsykologia ovat eräitä ammatillisia kiinnostuksenkohteitani, ja asiakkaakseni voikin hakeutua sijainnista riippumatta.