Ajatukset, tunteet ja kehollisuus

Kun ihminen on onnellinen tai iloinen, se usein säteilee koko kehossa. Ehkä hartioiden ja kehon rentoutena, rintakehän avoimuutena, kontaktia hakevana luottavaisena katseena, hymynä kasvoilla. Tällöin ajatuksia sävyttää ehkä usko omaan onnistumiseen tai ymmärrys siitä, että on pidetty ja rakastettu. Jos tunteita sävyttää huoli tai pelko, keho saattaa olla jännittyneempi ja ajatukset muistuttaa ennakoiduista pettymyksistä ja vaaroista. Ajatukset, tunteet ja kehon järjestäytymisen tavat muodostavat moniulotteisen kokonaisuuden, jossa kaikki olemassaolon puolet vaikuttavat toisiinsa. Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen koko elämän ajan rakentuva historiansa, jonka pohjalta hän havaitsee maailman ja suuntautuu siihen ja on vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Kokemuksemme tapahtuvat sekä ajatuksissa, tunteissa että kehon asennoissa, eleissä ja liikkeissä. Terapeuttisessa työssä on hyvä jossain määrin huomioida näitä kaikkia ulottuvuuksia.

Kehollisten reaktioiden, asentojen ja liikkeiden tutkiminen voi lisätä itseymmärrystä

Joskus kehon asentojen ja liikkeiden tutkiminen lisää ymmärrystä omista tunteista ja ajatuksista, havainnollistaa sitä, mitä minä koen tai pelkään. Toisaalta kehon avulla voidaan myös maadoittua, rauhoittua tähän hetkeen ja selkeyttää sitä mitä itse tarvitsisi, juuri nyt tai itselle vaikeassa tilanteessa. Kehon kautta voidaan rakentaa turvallisuutta, pystyvyyttä ja suojaa, ja uudenlaista vuorovaikutusta suhteessa toisiin ihmisiin. Vaikka kehon järjestäytymisen tavat alkavat rakentua jo varhain ja muotoutuvat osaksi yksilöllisiä toimintamalleja, näitä toimintamalleja ja kehon järjestäytymisen tapoja voidaan muuttaa. Pikkuhiljaa työskentelemällä alkaa rakentua uudenlainen, ehkä asiakkaalle hyödyllisempi ja positiivisempi, tapa olla kehollisesti maailmassa.

Kehollinen työskentely on yksi vaihtoehto muiden terapeuttisten työtapojen joukossa

Olen itse tällä hetkellä psykofyysisen psykoterapian koulutuksessa, ja kehollisuuden huomioiminen on minulle yksi arvokkaalta tuntuva työtapa, joka yhdistää osaamiseni tanssin ja muun kehollisen työskentelyn parissa terapeuttiseen asiakastyöhön. On onni saada huomioida yhdessä asiakkaan kanssa ystävällisellä katseella ja ajatuksilla asiakkaan kehoon piirtynyttä ainutlaatuista historiaa ja toimintataipumuksia ja pohtia, miten kehollisuuden huomioiminen voisi tukea asiakasta hänen tavoitteissaan. Kehollinen työskentely on yksi vaihtoehto muiden terapeuttisten työtapojen joukossa ja sitä hyödynnetään asiakasta kuunnellen ja muihin työtapoihin yhdistäen siinä määrin kuin se tuntuu asiakkaasta hyvältä tavalta työskennellä.

”Psykofyysinen psykoterapia eli kehopsykoterapia on kattonimike psykoterapioille, joiden keskiössä on keho-mieli -yhteyden huomioiminen” (Psykofyysinen psykoterapia ry)

Kirjoittanut Jaana Pirskanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *