Psykoterapiasta on kymmenittäin erilaisia viitekehyksiä ja tuntuu varmasti asiakkaana hämmentävältä miettiä, mikä juuri itselle olisi se kaikista paras ja tehokkain. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin pääasiassa niin, että mikään terapiasuuntaus ei ole yleisesti toista tehokkaampi, vaikka se jonkin tietyn potilasryhmän kanssa voikin tutkimuksissa olla osoittautunut keskimäärin hieman muita tehokkaammaksi. Jos psykoterapiasuuntaus ei siis selitä eroja hoitotuloksissa, niin mikä niitä sitten selittää? No taika tietysti!

 

M otivation = motivaatio

A lliance = allianssi eli yhteistyösuhde

G oals = tavoitteet

I mplementation = toimeenpano, toteuttaminen

C ommitment = sitoutuminen

”MAGIC”

Motivaatio. Kliseinen terapeuttivitsi luvassa; ”Kuinka monta terapeuttia tarvitaan vaihtamaan lamppu? Vain 1, mutta lampun täytyy itse haluta muutosta.” Vaikka meillä terapeutteina onkin kykyjä vahvistaa jo olemassa olevaa motivaatiota yhteistyössä asiakkaan kanssa, niin emme kuitenkaan ole taikureita, jotka voisivat taikoa motivaation tyhjästä ilman asiakkaan omaa panosta. Motivaation siemenen tulisikin olla olemassa jo ennen terapiaan hakeutumista. Motivaation vaihtelut ovat luonnollinen osa terapiaprosessia, mutta mikäli motivaatio puuttuu kokonaan, on todennäköisesti jokin muu hoitomuoto parempi siihen hetkeen.

Allianssin eli yhteistyösuhteen merkitys on se, minkä varassa monet asiakkaat vaikuttavat tekevän päätöksiä, että lähteäkö juuri tämän terapeutin kanssa yhteistyöhön. Se kannattaakin, sillä toimivaa yhteistyösuhdetta kuvataan koko terapiaprosessin kivijalkana. Yhteistyösuhteen merkitys on tunnustettu jo vuosikymmeniä ja tämän takia suositellaankin tutustumaan enemmän kuin yhteen terapeuttiin ennen oman terapeutin valintaa. Toimiva, turvallinen ja asiakkaan hyväksi kokema yhteistyösuhde on voimakas psykoterapian tuloksen tekijä.

Tavoitteista neuvottelu on keskeistä terapian alkuvaiheessa, mutta myös asia johon terapiassa toistuvasti palataan. Tavoitteet lähtevät asiakkaan toiveista ja terapeutti pyrkii yleensä kuvaamaan, mikä on hänen mielestään realistisesti mahdollista ja miten näitä tavoitteita kohti voisi lähteä työskentelemään. Terapian edetessä ja elämäntilanteiden muuttuessa tavoitteista uudelleenneuvottelu on tärkeää, sillä täten varmistetaan, että ollaan pyrkimässä kohti samaa päämäärää.

Toimeenpano ja käytäntöön vieminen onkin sisällöltään monimutkaisempi kuin voisi äkkiseltään luulla. Mikäli esimerkiksi asiakkaalle, joka kokee sosiaalisten tilanteiden jännitystä, olisi helppoa mennä harjoittelemaan sosiaalisia tilanteita, olisi hän sen toki jo tehnyt ja ihan ilman terapiaa. Terapiassa pyritään tutkimaan, millaisia hidasteita matkalla on ja mietitään yhdessä, miten niitä voisi purkaa pala kerrallaan. Asiakas on itsensä asiantuntija ja psykoterapeutti muutosprosessien asiantuntija.

Sitoutuminen muodostuu paljolti motivaation, toimivan yhteistyön sekä yhteisten tavoitteiden pohjalta. Mikäli asiakkaan tai terapeutin yhteiseen työskentelyyn sitoutuminen alkaa horjua esimerkiksi unohtamisina, myöhästymisinä, epäolennaisuuksista puhumisena ja niin edelleen, on monesti syytä pysähtyä keskustelemaan yhteistyösuhteesta. Mitäs tässä itse asiassa tapahtuu? Onko meillä yhteinen päämäärä? Mikä terapiassa on toiminut? Mikä ei toimi? Mitä me yhdessä voisimme tehdä paremmin? Onko tavoitteita syytä päivittää? Yhteistyösuhteen tutkiminen ja sen muokkaamiseen sitoutuminen kysyy yleensä sinnikkyyttä ja epävarmuuden ja jopa kiusallisten keskustelujen sietämistä. Mutta sellaisiahan erilaisten ihmissuhteiden ”kehityskeskustelut” monesti siinä hetkessä ovatkin. Jälkikäteen päällimmäinen tunne voi olla helpotus ja uusi yhteinen suunta.

Kun terapia päättyy, asiakkaita voi alkaa ymmärrettävästi huolestuttaa, että mitä sille muutokselle tapahtuu, joka terapiassa saavutettiin. Rauhoittavina sanoina usein totean, että nykyaikaisen psykoterapiatutkimuksen valossa terapia on tuloksekkainta loppuvaiheessa sekä SEN JÄLKEEN. Tässä kohti sitoutuminen astuu taas kehiin. Mikäli asiakas on sitoutunut muutokseen ja haluaa säilyttää sen elämässään, niin ei ole mitään syytä ajatella, että hyvä kehityskulku päättyisi terapian päättyessä.Tässä tiivistettynä toimivan psykoterapian taianomainen resepti. Yksilöllisiä annostuksia ja hoitosuunnitelmia varten keskustele oman terapeuttiehdokkaasi kanssa.

Kirjoittanut Maarit Grönroos

MAGIC-mallin lähteenä: Starreveld, Anne. ”MAGIC: a Proposed Model Based on Common Factors.” Integrative psychological & behavioral science (2021)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *