Tällä viikolla vietetään kansainvälistä rasismin vastaista viikkoa. Viikon tarkoituksena on ottaa kantaa syrjimättömyyden, antirasismin, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta. Jokainen meistä voi osallistua rasisminvastaiseen viikkoon pysähtymällä tarkkailemaan omia ennakkoluuloja ja asenteita, havainnoimaan mahdollista omaa etuoikeutettua asemaa, aktivoimaan omissa yhteisöissä keskustelua rasismista sekä erityisesti puuttumaan kaikkiin rasistisiin kommentteihin, käyttäytymiseen ja rakenteisiin, joita ympärillään havaitsee. Teemaviikon kunniaksi Terapiatalo Quu on kirjannut seuraavat antirasistiset periaatteet ohjaamaan työtä terapiatalossamme. 

 

Terapiatalo Quun antirasistiset periaatteet 

Antirasismi on rasismin vastaisuutta, johon kuuluu oleellisesti tietoisuus siitä, että emme elä rodullisesta eriarvoisuudesta ja syrjinnästä vapaassa yhteiskunnassa. Meidän täytyy aktiivisesti purkaa rakenteita, jotka asettavat ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Antirasistinen ajattelu pyritään sisällyttämään kaikkeen Terapiatalo Quun asiakastyöhön, koulutuksiin, ja viestintään. 

Inklusiivisuus ja yhdenvertaisuus kuuluvat Quun perusarvoihin. Antirasistinen toiminta on osa inklusiivisuuden edistämistä ja tavoitteena on tehdä Quun palveluista mahdollisimman saavutettavia, laadukkaita ja turvallisia kaikille. Quun antirasistisessa toiminnassa pyritään ensisijaisesti parantamaan omaa ymmärrystä ja toimintatapoja kouluttautumalla ja kuuntelemalla rasismia kokevia ihmisiä. Terapiakenttä on Suomessa yhä hyvin valkoista ja sinne tarvitaan lisää tekijöitä erilaisista taustoista. Terapiatalo Quu pyrkii ottamaan tämän huomioon myös rekrytoinneissaan. 

Inklusiivisuuden, yhdenvertaisuuden ja antirasismin edistämisessä ei olla koskaan valmiita. Otamme itsemme ja koko Terapiatalo Quun kehittämisen jatkuvaksi projektiksi.