Opetus ja ohjaus osuuskunta ja Terapiatalo Quu järjestävät yhteistyössä moninaisuutta käsittelevän koulutuksen opettajille

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen opettajan työssä, 3 op Mitä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan? Miksi moninaisuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä huomioida koulussa? Miten moninaisuutta voi huomioida opetuksessa ja muissa tilanteissa? Miten vahvistetaan turvallisuuden tunnetta koulussa? Koulutuksessa haetaan vastauksia näihin kysymyksiin asiantuntijaluentojen, harjoitusten ja omien kehittämistehtävien avulla. Koulutus on maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta. […]