Palvelut

Etänä tai livenä - usealla kielellä!

Työskentelemme ja tarjoamme palveluitamme myös etänä minnepäin Suomea ja maailmaa tahansa! Palveluitamme on saatavana suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi. 
Tutustu terapeuttiemme työskentelykieliin!

Transsensitiivinen lyhytterapia​

Etsitkö tukea oman sukupuoli-identiteettisi pohdintaan? Oletko käymässä läpi sukupuolen korjausprosessia, hakeutumassa sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaaksi tai ihmettelemässä omaa sukupuoli-identiteettiä ja sen ilmaisua? Meiltä saat tukea sukupuoli-identiteetin ja minäkuvan vahvistamiseen.

Transsensitiivisen lyhytterapian tapaamisilla etsimme yhdessä keinoja identiteettisi vahvistamiseen. Usein on keskeistä myös työskennellä koetun kehodysforian kanssa sekä etsiä keinoja dysforiasta johtuvan ahdistuksen kanssa selviämiseksi. Tapaamisilla pohdimme myös keinoja selvitä mahdollisissa haasteissa sosiaalisessa ympäristössä ja ihmissuhteissa. Yhteiskunnan normatiivisuuden synnyttämä vähemmistöstressi ja syrjintäkokemukset vaikuttavat sekä omaan jaksamiseen että altistavat itseen ja identiteettiin kohdistuville kriittisille ajatuksille. Transsensitiivisessä lyhytterapiassa pyritään yhdessä vahvistamaan ja luomaan hyväksyvää ja arvostavaa suhdetta omaan itseen sekä selviämään arjen haasteista. Meille moninaisuus on voimavara!

Mitä transsensitiivinen terapia on käytännössä?

Tapaamiskertoja on usein 10-20, mutta jokainen jakso räätälöidään erikseen tarpeisiin sopivaksi. Työskentely alkaa tilantanteesi yhteisellä jäsentelyllä ja tavoitteiden määrittelyllä. Keskeistä on, että yhdessä tutkimme kokemuksiasi ja sitä, mitä haluat saavuttaa ja millä tavoin näitä tavoitteita kohti edetään. Työskentelytapamme perustuu tasavertaiseen yhteistyöhön asiakkaan ja terapeutin välillä. Tapaamiskertojen väliin suunnitellaan yksilöllisesti sopivia kotitehtäviä ja erilaisia harjoituksia muutoksen tueksi.

Transsensitiviisen lyhytterapian malli on luotu tutkittuun tietoon perustuen ja ammattitaidolla. Työskentelymme pohjautuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen. Mallia on edelleen kehitetty asiakaskokemusten ja saamamme palautteen perusteella. Pidämme palvelumme laadun kannalta keskeisenä sitä kokemusta, jota meidän työntekijöillämme on työskentelystä transsukupuolisten ja muunsukupuolisten asiakkaidemme parissa.

Transsensitiivisestä lyhytterapiasta sanottua

”Oli tärkeää tulla nähdyksi identiteetin mukaan eikä olemuksen. Oli hyvä että terapeutilla oli ymmärrys sukupuoleen liittyvistä haasteista ja työkaluja asioiden työstämiseen”

”Mielestäni kehityin terapiajakson aikana melko paljon ja osasin sen jälkeen katsoa asioita hieman uudesta näkökulmasta. Itselleni erilaiset harjoitukset olivat hyödyllisimpiä.”

”Saavutin paremman itsevarmuuden jakson aikana. Sukupuolikokemukseen liittyvät häpeäntunteet myös vähentyivät varmasti mm. terapiajakson vuoksi.”

”Sain vietyä itsetuntoani selvästi oikeaan suuntaan.”

 

Teemme yhteistyötä HUS sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan kanssa. Heidän asiakkaana voit saada maksusitoumuksen transsensitiviiseen lyhytterapiaan. Kysy lisää hoitavalta lääkäriltäsi tai hoitotiimiltäsi!

Hinnasto

Psykologi- ja psykoterapeutti palvelut

Tapahtuuko elämässäsi isoja tai pienempiä muutoksia? Kuormittaako masentuneisuus, ahdistuneisuus tai perhe- ja ihmissuhdeongelmat? Me tarjoamme tukea erilaisten mielenterveyshaasteiden ja elämänkriisien kohtaamiseen sensitiivisellä otteella. Vastaanotollamme erilaiset seksuaalisuuden, sukupuolten ja perhe-, pari- sekä monisuhteiden muodot tulevat kohdatuiksi.

Milloin psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolle?

Mielenterveyden haasteiden parissa työskenteleminen ei välttämättä vaadi työskentelyä vähemmistöidentiteettiin liittyvien asioiden parissa, mutta terapiatyössä on tärkeää tulla kokonaisvaltaisesti ymmärretyksi ja kohdatuksi, ja sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti ovat olennainen osa itseä. Joskus mielenterveyden haasteet ja vähemmistöidentiteetin kysymykset ovat yhteydessä toisiinsa. Vähemmistössä elämiseen voi liittyä yhteiskunnan ja ympäristön taholta ylimääräisiä vaatimuksia, odotuksia ja rajoituksia, jotka altistavat negatiiviselle vähemmistöstressin kokemiselle. Vähemmistöstressi puolestaan vaikuttaa jaksamiseen ja altistaa siten mielenterveyden pulmille. Haastetaan normeja ja työskennellään yhdessä vointisi parantamiseksi!

Mitä psykologin tai psykoterapeutin tapaamisilla tapahtuu?

Psykologin tai psykoterapeutin tapaamiset voivat toteutua yksittäisistä konsultaatiokäynneistä lyhyisiin tai pidempiin hoitojaksoihin. Jokainen tapaamisjakso räätälöidään pituudeltaan ja sisällöltään erikseen tilanteeseen sopivaksi. Työskentely alkaa tilantanteen yhteisellä jäsentelyllä ja tavoitteiden määrittelyllä. Keskeistä on, että yhdessä tutkimme kokemuksiasi ja sitä, mitä haluat saavuttaa ja millä tavoin näitä tavoitteita kohti edetään. Työskentelytapamme perustuu tasavertaiseen yhteistyöhön asiakkaan ja terapeutin välillä. Tapaamiskertojen väliin suunnitellaan yksilöllisesti sopivia kotitehtäviä ja erilaisia harjoituksia muutoksen tueksi huomioiden.

Hinnasto

Seksuaaliterapia​

Onko elämässäsi, suhteissasi tai minuudessasi tapahtunut muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet seksuaalisuuteesi? Tai tuntuuko muuten vain siltä, että nyt olisi sopiva hetki pysähtyä seksuaalisuuden kysymysten äärelle? Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan näistä teemoista seksuaaliterapeuttimme kanssa.

Seksuaalisuus on suurelle osalle ihmisistä merkittävä osa elämää ja omaa minuutta. Seksuaalisuuden alueella voi olla haavoittuneita osia, jotka kaipaavat hoivaa, tuntemattomia alueita, jotka kaipaavat löytöretkeilyä tai voimavara-alueita, jotka kaipaavat vain vähän bensaa täyteen liekkiin roihahtaakseen. Seksuaaliterapeutti on henkilö, jonka luokse voit tulla keskustelemaan näistä kaikista.

Mitä seksuaaliterapia on?

Seksuaaliterapiassa käsitellään asiakkaan itsensä esille tuomia teemoja. Aiheena voi olla esimerkiksi halu ja sen kaipuu, nautinto, aistillisuus, seksitavat, itseilmaisu, häpeä, fetissit, porno, kiihottuminen, traumat, kehosuhde, sukupuoli-identiteetti, seksuaalisuuden muutos transprosessin aikana, seksityö, sadomasokismi ja bdsm, erilaiset suhdemuodot, sinkkuus, seksuaalinen suuntautuminen, uskottomuus, epävarmuus, riippuvuudet ja pakkomielteet, aseksuaalisuus, orgasmit ja laukeaminen, sairastumisen vaikutukset seksuaalisuuteen, fantasiat, salaisuudet ja niin edelleen. Seksuaaliterapeutin luona voit jutella niistäkin mieltymyksistäsi tai kokemuksistasi, joista ei ole ollut mahdollista puhua aiemmin.

Seksuaaliterapiassa työskennellään keskustellen, minkä lisäksi on mahdollista miettiä juuri sinulle sopivia kotitehtäviä, jotta teema eläisi myös arjessasi. Työskentelymme voi olla toiveesi mukaisesti muutamista tapaamisista aina pidempiin terapiaprosesseihin. Olet tervetullut seksuaaliterapiaan yksin tai kumppanisi / kumppaniesi kanssa.

Hinnasto

Terapiapalvelut pari- ja moniskunnille

Joskus voi tuntua siltä, että sanat alkavat loppua ja suhteessa on vaikeaa rakentaa tilaa halutulle muutokselle tai edes ymmärtää mitä muutoksia suhteeseen toivoisi. Tällöin voi olla vaikea ymmärtää miksi asiat ovat niin kuin ovat. Jumiutuneessa tilanteessa hakeutuminen suhdeterapeutin vastaanotolle voi auttaa suhdetta liikahtamaan eteenpäin. Terapiatalo Quussa olemme erikoistuneet seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden kysymyksiin. Suhdeterapiassa tämä tarkoittaa mm. sitä, että kohtaamme jokaisen suhteen sensitiivisesti ja tekemättä valmiita oletuksia esimerkiksi suhdemuodoista tai siitä, millaisia suhteiden tulisi olla.

Milloin suhdeterapiaan? Millaisiin tilanteisiin terapia soveltuu? 

Suhdeterapiaan kannattaa hakeutua esimerkiksi silloin, kun suhteen osapuolilla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa, suhteessa voidaan huonosti tai läheisyys on kadonnut. Tällöin suhteessa saatetaan kokea, ettei tulla ymmärretyksi. Suhteen ongelmiksi on voinut muodostua esimerkiksi uskottomuus, arvo- ja rooliristiriidat tai ongelmanratkaisu- ja kommunikaatiovaikeudet. Mikäli suhde päättyy eroon, voi suhdeterapiasta olla hyötyä muun muassa päättymiseen johtaneiden tekijöiden ymmärtämisessä, mahdollisen jaetun vanhemmuuden jatkamisen sopimisessa sekä yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa. 

Yksi syy hakeutua suhdeterapiaan voi olla myös suhteen jonkun osapuolen sukupuolen pohdinta, omaan seksuaalisuuteen liittyvät muutokset tai sukupuolen korjausprosessiin liittyvien kysymysten kohtaaminen suhteessa.

Mitä terapiassa tapahtuu? 

Suhdeterapiassa voidaan käsitellä suhteen vuorovaikutukseen, tunteisiin, seksuaalisuuteen ja koko elämänkaareen liittyviä asioita sekä suhdetta ympäröivien asioiden vaikutuksen tunnistamiseen turvallisessa ilmapiirissä. Terapia voi parantaa puolisoiden itsetuntemusta ja tilanteeseen vaikuttavien asioiden tunnistamista. Terapiassa on myös mahdollista tutkia erilaisten suhdemuotojen olemassa oloa, kuten polyamoriset suhteet ja avoimet suhteet. Suhdeterapiassa tapaamisia terapeutin luona voi olla aina muutamasta käynnistä pidempään työskentelyjaksoon suhteen tilanteesta riippuen. 

Terapiatalo Quun suhdeterapiassa jokaista suhdetta hoidetaan yksilöllisesti, suhteen kaikkia osapuolia kuunnellen. Tuemme kaikki osapuolia tasavertaisesti. Jos haluat tai haluatte pohtia suhdeterapian sopivuutta tilanteeseenne tai varata ajan terapeutillemme, meille voi jättää yhteydenottopyynnön alla olevan lomakkeen kautta. 

Hinnasto

Perheterapia

Onko perheessäsi yksi, kaksi tai usempi vanhempi? Pohtiiko lähipiirissäsi joku omaa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiään tai onko perhemuodossanne tapahtumassa muutoksia? Kaivataanko perheessäsi tukea läheisesi vähemmistöidentiteetin ymmärtämiseen ja kohtaamiseen? Erilaiset kriisit ja elämänmuutokset voivat kohdata ketä tahansa identiteetistä ja perhemuodosta riippumatta. Yhteiskunnan normit asettavat kuitenkin perheitäkin eri arvoiseen asemaan. Perheiden moninaisuus ja kaikenlaiset perhemuodot tulevat meillä kohdatuiksi.

Mitä perheterapiassa tapahtuu? 

Erilaisten sateenkaariperheiden kirjo on laaja ja perheet ja tilanteet ovat keskenään erilaisia. Tapaamisilla voimme jäsentää ainutkertaista tilannettanne ja kokemuksianne yhdessä. Kohtaamme ja tarkastelemme turvallisessa ympäristössä ajatuksianne ja tunteitanne. Yhteisen jäsentelyn kautta pyrimme lisäämään tietoa ja ymmärrystä ongelmalliseksi, vaikeaksi ja joskus vieraaksikin koetussa tilanteessa. Mietimme, miten löytäisitte ja muodostaisitte yhä paremman yhteyden läheistesi kanssa arvostaen ja kuunnellen sekä omia että toistenne tarpeita. 

Tarjoamme perheellenne tukea yhdestä konsulaatiokäynnistä useamman tapaamiskerran jaksoon, tilanteen ja tarpeen mukaan räätälöiden.  Palvelussamme erilaiset seksuaalisuuden, sukupuolten, ihmissuhteiden ja  perhesuhteiden muodot ja ongelmat tulevat tasavertaisina kohdatuiksi.  

Hinnasto

Koulutusterapia​

Toivotko tehokasta tukea elämäntilanteessasi? Mikäli haluat saada aikaan muutoksen elämässäsi tai voinnissasi ja olet motivoitunut työskentelemään aktiivisesti, niin suosittelemme tutustumaan koulutusterapiaamme. Se on aktiivista työskentelyä yhdessä sinulle sopivan psykoterapeuttiopiskelijamme kanssa.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on keskustellen toteutettavaa hoitoa, jossa psykoterapeutti ja asiakas yhteisellä työskentelyllä pyrkivät helpottamaan asiakkaan kokemia haasteita. Tavoitteet muotoillaan yhdessä asiakkaan toiveita kuunnellen. Työskentelyssä on mahdollista käyttää keskustelun tukena erilaisia harjoituksia, kotitehtäviä, kuvakortteja, kirjoittamista ja niin edelleen. Yleensä on tärkeää pyrkiä tunnistamaan erilaisia oireita tuottavia toimintatapoja ja pyrkiä muodostamaan uudenlaisia, nykytilanteessa paremmin toimivia ja hyödyllisempiä toimintatapoja.

Mitä koulutusterapia on?

Kun psykoterapeutiksi opiskellaan, opintoihin kuuluu ns. harjoitustunteja, eli psykoterapiaa harjoitellaan tekemällä psykoterapiaa. Tätä sanotaan koulutusterapiaksi. Koulutusterapiassa psykoterapeuttiopiskelija siis harjoittelee käyttämään opinnoissa oppimiaan psykoterapeuttisia hoitomenetelmiä.

Miksi koulutusterapiaan?

Koulutusterapia on erityisen laadukasta hoitoa, sillä terapiatyötä työnohjaa kokenut psykoterapeuttikouluttaja. Työnohjaus tarkoittaa sitä, että psykoterapeuttiopiskelija kysyy psykoterapeuttikouluttajalta neuvoa, miten asiakkaan kanssa olisi hyödyllisintä edetä ja tuo tämän osaamisen työnohjaustapaamisesta takaisin asiakastapaamisiin. Psykoterapeuttikouluttajilla on usein vuosikymmenien kokemus psykoterapiatyöstä ja lisäksi he seuraavat ja usein myös tekevät ajankohtaista tutkimusta siitä, mitkä toimintatavat terapiassa ovat tehokkaita. Koulutusterapia-asiakkaita on yleensä vain muutama kerrallaan per terapeutti, joten näihin asiakkaisiin panostetaan ajallisesti ja työnohjausmielessä erityisen paljon.

Mitä käytännön asioita koulutusterapiassa on huomioitava?

Koulutusterapiassa käydään vähintään kerran viikossa, jotta muutosta voi tapahtua ja työskentely pysyy aktiivisena. Tapaamiset ovat kestoltaan 45 minuuttia. Koulutusterapian alussa tehdään oma erillinen sopimuksensa, jossa määritetään mm. kuinka paljon tapaamisia koulutusterapiaan sisältyy. Koulutusterapiasta ei saa Kela-korvausta.

Hinnasto

Koulutukset​

Puuttuuko sinulta tai lähiympäristöltäsi (työyhteisöstä tai organisaatiosta, harrastusten parista, järjestötoiminnasta) ajantasaista tietoa ja tarvittavaa osaamista sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä? Järjestämme ja räätälöimme koulutuksia erilaisiin tarpeisiin.

Koulutuksistamme saat perustietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Opit mm. terminologiaa ja moninaisuutta kunnioittavaan kielenkäyttöä sekä turvalliseen tilan luomisessa tarvittavia taitoja. Lisäksi pääset tarkastelemaan omia käsityksiäsi moninaisuudesta sekä oppimaan keinoja sensitiiviseen kohtaamiseen.

Koulutuksemme perustuvat kokemukselliseen oppimiseen ja meille on myös koulutustemme osalta tärkeää luoda oppimisen ja oivaltamisen tilanteista turvallisia ja sensitiivisiä. Koulutuksissamme on tilaa ihmetellä ja kysyä, lupa onnistua ja lupa kompuroida.

Koulutuksemme soveltuvat erityisesti esimerkiksi:

Lasten ja nuorten parissa toimiville

  • Räätälöimme koulutuksia tasa-arvoisen kasvatuksen ja koulutuksen sekä valmennuksen tueksi

Sosiaali- ja terveysalalla toimiville

  • Asiakas- ja potilastyössä on erityisen tärkeää osata kohdata toinen sensitiivisesti ja yhdenvertaisesti. Koulutamme niin sosiaalityön kuin somaattisen ja mielenterveysalan ammattilaisia kohti tätä tavoitetta

Työyhteisöille ja organisaatioille

  • Koulutuksemme kautta voidaan vahvistaa niin esimiestaitoja ja johtamista kuin työyhteisötaitoja moninaisuutta kohtavaaksi ja kunnioittavaksi

Viestinnän ja markkinoinnin alalle

  • Tänä päivänä on yhä merkityksellisempää luoda tasa-arvoista ja yhdenvertaista julkisuuskuvaa ja brändiä. Koulutuksestamme antaa tähän oivalliset valmiudet

Koulutuksistamme sanottua

”Tärkeä asia, hyvä paketti. Kiitos!”, ”Ennakkoluulojen ravistelu ja termien selventäminen, ihmisten kokemukseen eläytyminen”, ”Lämmin ja luonteva ilmapiiri”, ”Uutta tietoa, jätti paljon miettimään asioita, motivoi pohdiskelemaan lisää.”

Hinnasto