Jaana Pirskanen

Jaana Pirskanen
Psykologi (PsyM)
Työterveyspsykologi (pätevöitynyt työterveyshuoltoon)
Filosofian maisteri (FM)
Tanssitaiteen kandidaatti (BA Dance Studies)

Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (valmistuminen tammikuu 2021)

Integratiivinen psykoterapeutti (valmistuminen 2023)
050 4949500
jaana.pirskanen@terapiataloquu.fi


Pyrin kohtaamaan jokaisen asiakkaani ainutkertaisena. Työtapani on kuunteleva ja empaattinen, mutta aktiivinen. Hyödynnän joustavasti erilaisia työvälineitä. Vastaanotollani jäsennetään yhdessä asiakkaan tilannetta ja voidaan työskennellä esimerkiksi asiakkaan arvojen ja tavoitteiden parissa, tarkkailla automaattisia ajatuksia ja sisäistä puhetta, tunnistaa asiakkaalle tyypillisiä reaktio- ja käyttäytymistapoja tai perehtyä tietoisuustaito (mindfulness)- ja rentoutumisharjoituksiin. Kehollisuus, kehon kuunteleminen ja kehollinen ilmaisu ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Asiakastyössä työtapani muotoutuu aina yhdessä asiakkaan kanssa. Ajattelen, että ihminen on itse oman itsensä asiantuntija ja minun tehtäväni on kuunnella, jäsentää ja pohtia asiakkaan esille ottamia teemoja, ajatuksia ja tunteita hänelle sopivalla tavalla ja tahdilla. Ei ole mitään teemoja, joita et voisi ottaa esille vastaanotollani.

Kehojen, sukupuolen, seksuaalisuuden sekä ihmissuhteiden moninaisuus ovat asioita joiden parissa olen työskennellyt pitkään: filosofian opinnoissa, sukupuolentutkimuksen jatko-opinnoissa, taiteen kautta, kouluttajana sekä asiakastyössä. Nämä teemat ovat läsnä myös henkilökohtaisessa elämässäni ja kuulun itse queer-yhteisöön. Tällä hetkellä työskentelen Terapiatalo Quun lisäksi Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa intersukupuolisten ihmisten oikeuksiin ja hyvinvointiin keskittyvän TIKA-hankeen koordinaattorina. Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat minulle merkityksellisiä asioita. Olen pätevöitynyt työterveyshuoltoon ja työskennellyt viisi vuotta työterveydessä sekä yksilöasiakkaiden että työyhteisöjen kanssa, monenikäisten ja monilla yhteiskunnan alueilla toimivien ihmisten kanssa. Työelämään ja työssä tai opiskeluissa jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat yksi erityisosaamisalani.

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa elämääni, ja joskus asiakastyössä voidaan käsitellä tunteita ja ajatuksia myös taiteen kokemisen tai tekemisen avulla.

Työskentelen suomeksi ja englanniksi.

I intend to encounter everyone as a unique person. As a psychologist, I listen actively, but also engage in an active way. The body and bodily expressions are part of my focus. Working methods are always chosen in relation to the customer and their needs.

The plurality of bodies, genders, sexualities and human relationships are themes that I have worked with in my Philosophy and Gender Studies, through art and in my work with customers. They are also familiar in my private life, and I am part of the queer community. At the moment, I work also at Seta, a Finnish LGBITQA+ organization, as the co-ordinator of the TIKA project that focuses on human rights of intersex people. I have also worked in occupational health services, so working life concerns such as managing work-related stress are issues that I have specialized in.

I am also trained as a dancer. Art and culture are important elements in my life, and I believe that feelings and thoughts can also be processed through experiencing or making art.

I work both in Finnish and in English. 

Jaana on todella turvallinen ja mukava. Hän kuunteli hyvin millaisia luontaisia keinoja minulla on ja pyrki vahvistamaan näitä.

Jaana on iloinen, ymmärtäväinen ja avarakatseinen terapeutti. Hän on myös hyvä kuuntelija ja hyvä lukemaan tilannetta.