Kati Kyyrö

Kati Kyyrö
Voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti
p. 040 628 8875
Sähköposti: kati.kyyro@terapiataloquu.fi
Työskentelykielet: suomi ja englanti


Olen eri suhdeterapioihin suuntautunut psykoterapeutti. Näen, että yksilöiden voima ja vastaukset ovat heissä itsessään ja tehtäväni terapeuttina on kutsua tutkimaan niitä avoimessa ja turvallisessa ympäristössä sekä tutkimaan itseä osana eri yhteisöjä. Pyrin olemaan avara sekä moniääninen ja välttämään valmiita oletuksia elämästä tai oikeanlaisen elämän määrittelystä.

Koen ihmisyyden pitkälti rakentuvan suhteista ja suhteissa. Myös muodostuvan terapiasuhteen kautta on mahdollista havaita uusia mielen muutoksia ja liikettä kohti haluttuja tavoitteita. Koen muutoksissa olevan informaation tarkastelun merkitykselliseksi.

Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaan toiveiden mukaan. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluan tutkia asiakkaiden kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelyn pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Tavoitteena on, että pulmat eivät jumiudu.

Olen toiminut myös kulttuuri- ja taidealalla, toisinaan käytän työssäni myös toiminnallisia menetelmiä. Uskon erilaisten keinojen voimaan auttamistyössä, ja tarvittaessa pyrin käyttämään niitä myös terapiaviitekehyksen alla.

Sukupuolen moninaisuuden kysymykset sekä monisuhteisuus ovat aiheina minulle tuttuja ja tutkin niitä mielelläni asiakkaitteni kanssa. Tarjoan psykoterapiaa suhteissa eläville, jotka toivovat tukea elämäntilanteeseensa ja ovat halukkaita tutkimaan yhdessä mahdollisia muutoksia suhteissaan sekä yksilöasiakkaita, jotka haluavat tutkiskella suhteitaan tai muita elämänsä teemoja.

Voit tulla vastaanotolle yksin, pariskuntana, moniskuntana tai millä tavalla itse haluatkin suhteesi määritellä.