Koulutusterapia

Toivotko tehokasta tukea elämäntilanteessasi? Mikäli haluat saada aikaan muutoksen elämässäsi tai voinnissasi ja olet motivoitunut työskentelemään aktiivisesti, niin suosittelemme tutustumaan koulutusterapiaamme. Se on aktiivista työskentelyä yhdessä sinulle sopivan psykoterapeuttiopiskelijamme kanssa.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on keskustellen toteutettavaa hoitoa, jossa psykoterapeutti ja asiakas yhteisellä työskentelyllä pyrkivät helpottamaan asiakkaan kokemia haasteita. Tavoitteet muotoillaan yhdessä asiakkaan toiveita kuunnellen. Työskentelyssä on mahdollista käyttää keskustelun tukena erilaisia harjoituksia, kotitehtäviä, kuvakortteja, kirjoittamista ja niin edelleen. Yleensä on tärkeää pyrkiä tunnistamaan erilaisia oireita tuottavia toimintatapoja ja pyrkiä muodostamaan uudenlaisia, nykytilanteessa paremmin toimivia ja hyödyllisempiä toimintatapoja.


Mitä koulutusterapia on?

Kun psykoterapeutiksi opiskellaan, opintoihin kuuluu ns. harjoitustunteja, eli psykoterapiaa harjoitellaan tekemällä psykoterapiaa. Tätä sanotaan koulutusterapiaksi. Koulutusterapiassa psykoterapeuttiopiskelija siis harjoittelee käyttämään opinnoissa oppimiaan psykoterapeuttisia hoitomenetelmiä.


Miksi koulutusterapiaan?

Koulutusterapia on erityisen laadukasta hoitoa, sillä terapiatyötä työnohjaa kokenut psykoterapeuttikouluttaja. Työnohjaus tarkoittaa sitä, että psykoterapeuttiopiskelija kysyy psykoterapeuttikouluttajalta neuvoa, miten asiakkaan kanssa olisi hyödyllisintä edetä ja tuo tämän osaamisen työnohjaustapaamisesta takaisin asiakastapaamisiin. Psykoterapeuttikouluttajilla on usein vuosikymmenien kokemus psykoterapiatyöstä ja lisäksi he seuraavat ja usein myös tekevät ajankohtaista tutkimusta siitä, mitkä toimintatavat terapiassa ovat tehokkaita. Koulutusterapia-asiakkaita on yleensä vain muutama kerrallaan per terapeutti, joten näihin asiakkaisiin panostetaan ajallisesti ja työnohjausmielessä erityisen paljon.


Mitä käytännön asioita koulutusterapiassa on huomioitava?

Koulutusterapiassa käydään vähintään kerran viikossa, jotta muutosta voi tapahtua ja työskentely pysyy aktiivisena. Tapaamiset ovat kestoltaan 45 minuuttia. Koulutusterapian alussa tehdään oma erillinen sopimuksensa, jossa määritetään mm. kuinka paljon tapaamisia koulutusterapiaan sisältyy. Koulutusterapiasta ei saa Kela-korvausta.

Koulutusterapiaa tekevät työntekijämme

Maarit Grönroos

Opiskelen psykoterapeutiksi Helsingin yliopistossa ja valmistun loppuvuonna 2021. Työskentelyorientaationi on integratiivinen, eli pyrin tarkastelemaan ilmiöitä monesta eri näkökulmasta ja käyttämään joustavasti erilaisia muutosta tuottavia menetelmiä. Terapeuttina olen läsnäoleva ja sinun kokemustasi kunnioittava. Minimissään työskentelyjakso on 12 viikottaista tapaamista. Otan vastaan uusia asiakkaita.

Lue lisää Maaritista täältä.

Mari Korpela

Opiskelen psykoterapeutiksi Tampereen yliopistossa ja valmistun loppukeväänä 2023. Työskentelen kognitiivisella työotteella, mikä tarkoittaa erityisesti työskentelyä omien haitallisten ajatusmallien ja uskomusten muuttamiseksi. Työskentelyn lähtökohta on aina terapeutin ja asiakkaan tasavertainen yhteistyösuhde, eli en ole vain passiivinen kuuntelija, vaan osallistun aktiivisesti yhteiseen työskentelyyn. Otan vastaan uusia asiakkaita.

Lue lisää Marista täältä

Laura Blomqvist

Opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi Turun yliopistossa ja valmistun loppuvuonna 2021. Työskentelyssäni on keskeistä tavoitteellinen yhdessä tutkiminen ja asiakkaan ainutkertaisen kokemuksen huomioiminen. Autan asiakasta tutkimaan ja ymmärtämään ajatuksiaan ja tunteitaan sekä löytämään keinoja kohti toivottua muutosta. Työskentelyssä painottuvat tunnekeskeiset ja kokemukselliset menetelmät. En ota tällä hetkellä vastaan uusia koulutusasiakkaita.

Lue lisää Laurasta täältä. 

Hinnasto

Terapiakäynti

45 min

alk. 70 €

Huom! Koulutusterapiat eivät ole Kela-korvauksen piirissä. Terapian kestosta sovitaan erikseen kunkin koulutusterapiaa tekevän terapeutin kanssa.

Ota yhteyttä!

Lähetä meille viesti, niin vastaamme mahdollisimman pian.