Moninaiset esikuvat herättävät toivoa ja iloa - Terapiatalo Quu mukana Helsinki Pride 2020 teemaviikolla

07.09.2020

Vuoden 2020 Helsinki Pride-viikon teema on Esikuvat. Teeman tarkoituksena on herättää keskustelua ja pohdintoja siitä, miksi esikuvat ovat tärkeitä ja millaisia esikuvat ovat. Toiveena on, että teema tuo entistä näkyvämmäksi moninaiset lhbtqai+-ihmiset ja heidän tarinansa. Moninaiset esikuvat ja samaistuttavat tarinat rikastuttavat elämäämme ja osaltaan rakentavat muutosta kohti yhä yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa maailmaa.


Esikuvat synnyttävät meissä tunteita

Yleisesti esikuvaksi mielletään henkilö, ryhmä tai teos, jonka ajatuksista tai tavoista olla maailmassa otetaan mallia. Esikuvia arvostetaan ja ihaillaan. Esikuvien teot, asenne ja tarinat kannustavat meitä ja luovat toivoa. Ne voivat osoittaa meille itsellemme tärkeitä suuntia elämään ja näyttää tietä. Esikuva herättää tunteita ja tarjoaa samaistumispintaa: Ihan kuin minä! Tuollainen minäkin haluan olla! Esikuvien herättämät positiiviset tuntemukset, kuten ilo ja innostus, voivat olla hyvin merkityksellisiä oman identiteetin vahvistamisessa, motivaation rakentamisessa ja psyykkisen voinnin tukemisessa. Esikuvien puute voi taas saada aikaan ulkopuolisuuden tunnetta ja samaistuttavuuden puutetta, kokemuksen siitä että on yksin maailmassa. Esikuvat ovat todisteita siitä, että minun kaltaisiani on olemassa ja että minun kaltaiselleni on tilaa tässä maailmassa. 


Mutta keitä ne esikuvat ovat?

Meillä on monesti useita esikuvia. Esimerkiksi joku henkilö voi herättää meissä ihailua tyylin ja olemuksen vuoksi ja olla näin tärkeä esikuva. Toinen henkilö taas voi vaikkapa taitavana urheilijana tai taiteentekijänä olla merkityksellinen malli itsellemme. Joissakuissa näemme ihailtavan vanhemman tai vaikkapa hyvän ystävän. Esikuva voi olla myös fiktiivinen, vaikkapa elokuvan tai tarinan sankari tai vaikka jokin pelihahmo. Yhden ihmisen ei tarvitse olla kaikkea.


Esikuva voi löytyä lähipiiristä tai olla laajemman yleisön tuntema henkilö. Laajemman yleisön tuntema esikuva on tullut arvostetuksi ja tunnetuksi joidenkin merkityksellisten tai samaistuttavien tekojen tai piirteiden vuoksi. Tekojen ei tarvitse olla suuria tai koko maailmaa muuttavia, riittää että niillä on merkitystä juuri meille. Helsinki Pride viikolla juhlitaan erityisesti niitä vähemmistöön kuuluvia esikuvia, jotka raivanneet tietä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ne ihmiset ja teot, jotka ovat haastaneet normatiivisuutta vähemmistöstressistä huolimatta, ovat innoittaneet monia meitä tekoihin tasa-arvon puolesta. Tällaisten esikuvien kautta elämään on löytynyt uudenlaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia.


Joskus ja varsin useinkin esikuva löytyy meitä huomattavasti lähempää kuin valkokankailta tai julkisuudesta. Lähipiiristämme löytyvä esikuva on hyvin henkilökohtainen ja sen myötä erityisen merkityksellinen. Tällainen esikuva voi olla joku oman elämänpolun varrella kohdattu ihminen, joka on herättänyt meissä ihailua ja arvostusta. Esimerkiksi joku perheenjäsen tai sukulainen voi olla hyvin merkityksellinen esimerkki meille. Voimme ihailla ystävämme tapaa toimia. Tai voimme pitää jotakuta työ- tai harrastuspiireistämme tuttua ihmistä tärkeänä roolimallina itsellemme. Esikuvia voi siis löytää monesta paikasta, kun niitä pysähtyy etsimään. Kenet sinä nimeäisit esikuvaksesi?


Meillä kaikilla on mahdollisuus toimia esikuvina


Esikuvat ovat myös ihmisiä ja voivat tehdä virheitä kuten me kaikki. Tämä ajatus auttaa luomaan armollisuutta itseämme kohtaan: kukaan ei ole täydellinen eikä kenenkään tarvitse olla. Näin ollen meillä kaikilla on mahdollisuus toimia esikuvana. Voikin olla mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää kysyä itseltä: millainen esikuva minä olen tai millainen haluaisin olla? Millaista esimerkkiä minä haluaisin näyttää ihmisille ympärilläni? Terapiatalo Quulla ja quulaisilla on myös jokaisella omat esikuvansa, jotka ovat eri tavoin innoittaneet meitä tiellämme. Ehkä myös me voimme jollakin tavoilla toimia esikuvina yrityksenä, työyhteisönä ja yksilöinä matkalla kohti tasa-arvoisempaa maailmaa. Tähän pyrimme.


Terapiatalo Quu mukana Helsinki Pride viikolla: Keitä ovat meidän esikuvamme?

Terapiatalo Quu haluaa olla mukana Helsinki Pride viikon teemassa ja nostaa esiin joitakin esikuvia, jotka ovat jollain tavoin tehneet meihin vaikutuksen. Jotkut niistä voivat olla ennestään tuttuja ja toiset uusia mahdollisuuksia joihin tutustua. Toivomme, että tekin löydätte näistä esimerkeistä jotain puolia, jotka liikuttavat tai herättävät ajatuksia. Esittelemme esikuviamme Facebook-sivuillamme tällä viikolla päivittäin. Löydät sivumme täältä.#helsinkipride2020 #imwithpride #ylpeysmuuttaamaailmaa #changingtheworldwithpride #esikuva #terapiataloquu #quuwithpride


Kirjoittaneet

Laura Blomqvist ja Outi Olakivi