Mari Korpela

Mari Korpela 
psykologi, PsM

Kognitiivinen psykoterapeutti (valmistuminen 2023)
p.  045 2300 890
sähköposti: mari.korpela@terapiataloquu.fi


Työskentelykielet: suomi ja englanti


Jokainen asiakkaani on minulle ensisijaisesti yksilö, jonka kohtaan aidolla kiinnostuksella ja kunnioituksella. Koen olevani vuorovaikutuksessa luontaisesti läsnäoleva ja pyrin aina ymmärtämään ihmisiä parhaani mukaan. Olen saanut palautetta, että olen helposti lähestyttävä, lämmin ja empaattinen. Lähden rakentamaan jokaisen kanssa yksilöllistä työskentelyprosessia, jonka lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet ja tarpeet. Ei ole teemaa, ajatusta tai tunnetta, jota emme voisi vastaanotolla pohtia.

Seksuaalivähemmistöön ja queer-yhteisöön kuuluvana henkilönä minulle on merkityksellistä, että saan toimia moninaisuuden teemojen parissa myös ammatissani. Pyrin sekä työssäni että vapaa-ajallani toimimaan yhteiskunnassamme vallitsevien, haitallisten ja kapeuttavien normien purkamiseksi sekä inklusiivisuuden ja inhimillisyyden lisäämiseksi. Olen tehnyt seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemojen parissa vaikuttamistyötä sekä suunnitellut ja toteuttanut moninaisuusluentoja ja -työpajoja nuorille. Lisäksi toimin Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmässä. Psykologina olen työskennellyt hyvin monipuolisissa tehtävissä kaikenikäisten ihmisten parissa muun muassa peruskouluissa, terveyskeskuksessa, perheneuvolassa ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla.

Mari on iloinen, lempeä ja ymmärtäväinen ja terapiaan on aina huojentava tulla. Koin että sain juuri minulle sopivan terapeutin. Oli fiilikseni minkälainen tahansa koen, että pystyn siitä hänen kanssaan keskustelemaan.


Mari on kommunikoiva ja keskusteleva terapeutti, jonka kanssa työskentely tuntuu yhteistyöltä. Koin, että hän pyrkii aktiivisesti luomaan turvallista tilaa ja onnistuu siinä. Hän oli todella hyvä terapeutti minulle.