Outi Olakivi

Outi Olakivi
psykologi, PsM

Terapiatalo Quun perustajajäsen
FM Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma (valmistuminen 2021)

Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti (valmistuminen 2023)

p. 045 220 3665
sähköposti: outi.olakivi@terapiataloquu.fi


Työskentelykielet: suomi ja englanti


Työskentelyni lähtökohtana on luoda turvallinen ja tunnelmaltaan lämmin tila, johon on helppo tulla. Olen kohdannut erilaisia ihmisiä erilaisine elämäntarinoineen. Tutuksi ovat tulleet niin lapset, nuoret, aikuiset kuin erilaiset perheetkin. Olemme selvitelleet niin masennukseen ja ahdistukseen kuin vuorovaikutuksen isompiin ja pienempiin karikkoihin liittyviä teemoja. Erityisosaamista minulla on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksistä. Opiskelen parhaillaan yliopistossa sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa ja haaveenani onkin ollut yhdistää psyykkisen hyvinvoinnin ja ihmisyyden moninaisuuden teemat uudella tavalla. Omassa elämässänikin olen saanut huomata, että tällaiselle palvelulle on tarvetta.

Työskentelytavassani korostuu aktiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja reflektiivisyys. Etsitään yhdessä uusia näkökulmia ja kokemisentapoja, uusia tapoja hahmottaa itseään, muita ja maailmaa. Pohjan tälle luo arvostus, hyväksyntä ja avoimuus. Pyrin hyödyntämään työssäni erilaisia menetelmiä, parhaillaan kiinnostukseni kohteena toimii kehollisuus ja olen kouluttautunut psykofyysisen psykoterapian perusteisiin. Olen tapaamisissa läsnä sekä ihmisenä että psykologina. Työskentelyn tavoitteena on muutos, joka kantaa elämään terapiatilan seinien ulkopuolelle.

Psykologina Outi on asiakkaista aidosti välittävä, luotettava ja osaava. Hän pyrkii jatkuvasti myös kehittämään ammattitaitoaan.

Outi on asiantunteva psykologi, joka tekee työtä asiakaslähtöisesti asiakasta arvostaen ja kunnioittaen. Outi on ennakkoluuloton ja sensitiivinen.