Psykologi- ja terapiapalvelut


Tapahtuuko elämässäsi isoja tai pienempiä muutoksia? Kuormittaako masentuneisuus, ahdistuneisuus tai perhe- ja ihmissuhdeongelmat? Me tarjoamme tukea erilaisten mielenterveyshaasteiden ja elämänkriisien kohtaamiseen sensitiivisellä otteella. Vastaanotollamme erilaiset seksuaalisuuden, sukupuolten ja perhe-, pari- sekä monisuhteiden muodot tulevat kohdatuiksi.Milloin psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolle?

Mielenterveyden haasteiden parissa työskenteleminen ei välttämättä vaadi työskentelyä vähemmistöidentiteettiin liittyvien asioiden parissa, mutta terapiatyössä on tärkeää tulla kokonaisvaltaisesti ymmärretyksi ja kohdatuksi, ja sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti ovat olennainen osa itseä. Joskus mielenterveyden haasteet ja vähemmistöidentiteetin kysymykset ovat yhteydessä toisiinsa. Vähemmistössä elämiseen voi liittyä yhteiskunnan ja ympäristön taholta ylimääräisiä vaatimuksia, odotuksia ja rajoituksia, jotka altistavat negatiiviselle vähemmistöstressin kokemiselle. Vähemmistöstressi puolestaan vaikuttaa jaksamiseen ja altistaa siten mielenterveyden pulmille. Haastetaan normeja ja työskennellään yhdessä vointisi parantamiseksi!

Mitä psykologin tai psykoterapeutin tapaamisilla tapahtuu?

Psykologin tai psykoterapeutin tapaamiset voivat toteutua yksittäisistä konsultaatiokäynneistä lyhyisiin tai pidempiin hoitojaksoihin. Jokainen tapaamisjakso räätälöidään pituudeltaan ja sisällöltään erikseen tilanteeseen sopivaksi. Työskentely alkaa tilantanteen yhteisellä jäsentelyllä ja tavoitteiden määrittelyllä. Keskeistä on, että yhdessä tutkimme kokemuksiasi ja sitä, mitä haluat saavuttaa ja millä tavoin näitä tavoitteita kohti edetään. Työskentelytapamme perustuu tasavertaiseen yhteistyöhön asiakkaan ja terapeutin välillä. Tapaamiskertojen väliin suunnitellaan yksilöllisesti sopivia kotitehtäviä ja erilaisia harjoituksia muutoksen tueksi huomioiden.

Hinnasto

Yksilökäynnit

45 min

90 €

Tutustumiskäynti

45 min

70 €

Koulutuspsykoterapia

45 min (Huom. ei Kela-korvattava)

alk. 70 €

Pari- ja monisuhdekäynnit

60-90 min

alk. 150 €

Perheterapiakäynnit

60-90 min

alk. 150 €

Tahdolla ja Taidolla - parisuhdeohjelma (10 käyntiä)


110€/kerta

kertamaksuna 1000  €

Ota yhteyttä!

Lähetä meille viesti, niin vastaamme mahdollisimman pian.