Tietoa meistä


Quun tarina

Terapiatalo Quu sai alkunsa, kun Lauran ja Outin, kahden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen kovasti töitä tekevän psykologin tiet kohtasivat. Olimme molemmat tahoillamme niin opinnoissamme ja työssämme kuin omassa elämässämme kohdanneet tilanteita, joissa heijastui se, että terveydenhuollon alalla tarvitaan enemmän ymmärrystä ja osaamista kohdata moninaisuutta. Alettuamme työskennellä yhdessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kanssa huomasimme, että pääkaupunkiseudulta puuttuu mielenterveyspalveluita tuottava yritys, jossa keskiössä on seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden osaaminen. Niinpä ajatus sensitiivisestä ja turvallisesta psykologipalvelusta alkoi muodostua.

Meille on ollut alusta asti tärkeintä luoda psykologi- ja terapiapalveluita, jotka ovat aidosti inklusiivisia. Tämä tarkoittaa sitä, että Terapiatalo Quussa jokainen asiakas, työntekijä ja yhteistyökumppani on yhtälailla tervetullut omana itsenään riippumatta sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, perhe- tai lähisuhdemuodostaan, etnisyydestään tai vakaumuksestaan. Tämä ajatus kulkee läpi kaiken toimintamme aina turvallisiin ja esteettömiin tiloihin asti.

Työskentelyämme kuvaa sensitiivinen kohtaaminen sekä aito avoimuuteen ja luottamukseen perustuva vuorovaikutus. Kaikkea työtämme kuvaa asiakaslähtöisyys, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kunnioitamme ja arvostamme jokaisen meidän oikeutta itsemäärittelyyn.

Työskentelymme perustuu kognitiiviseen viitekehykseen integratiivisella otteella. Tämä tarkoittaa sitä, että työskentelyssämme korostuu tavoitteellinen yhdessä tutkiminen, jolloin terapeutti auttaa asiakasta itse oivaltamaan ja ymmärtämään kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään sekä hiljalleen löytämään keinoja kohti toivottua muutosta. Kognitiivisessa lähestymistavassa keskeistä on aina asiakkaan ainutkertainen kokemus ja oma kokemusmaailma. Integratiivisuus puolestaan tarkoittaa sitä, että sovellamme ja käytämme työssämme laajasti monenlaisia menetelmiä räätälöiden ne aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.


Ihmiset Quun takana

Asiakaspalautteet

Laura on empaattinen ja rauhallinen ja ihana tyyppi! Tapaamisilla on aina arvostettu ja turvallinen olo.

Psykologina Outi on asiakkaista aidosti välittävä, luotettava ja osaava. Hän pyrkii jatkuvasti myös kehittämään ammattitaitoaan.

Outi on asiantunteva psykologi, joka tekee työtä asiakaslähtöisesti asiakasta arvostaen ja kunnioittaen. Outi on ennakkoluuloton ja sensitiivinen.

Laura on psykologina lämmin ja asialleen omistautunut. Hän on aidosti ymmärtäväinen ihmisten erilaisille kokemuksille.

Mari on iloinen, lempeä ja ymmärtäväinen ja terapiaan on aina huojentava tulla. Koin että sain juuri minulle sopivan terapeutin. Oli fiilikseni minkälainen tahansa koen, että pystyn siitä hänen kanssaan keskustelemaan. 

Santra on hymyilevä, kannustava, pohdiskeleva. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän tarttuu oleellisiin asioihin, haastaa ajatteluani, mutta antaa arvoa myös omille ajatuksilleni.

Santra on helposti lähestyttävä ja hänelle on helppo puhua vaikeistakin asioista. Terapiasessiot olivat myös hauskoja ja oli mukava saada nauraa pitkästä aikaa, vaikka omassa elämässä olikin vaikeita asioita menossa.

Mari on kommunikoiva ja keskusteleva terapeutti, jonka kanssa työskentely tuntuu yhteistyöltä. Koin, että hän pyrkii aktiivisesti luomaan turvallista tilaa ja onnistuu siinä. Hän oli todella hyvä terapeutti minulle.


Jaana on iloinen, ymmärtäväinen ja avarakatseinen terapeutti. Hän on myös hyvä kuuntelija ja hyvä lukemaan tilannetta.


Maarit on todella helposti lähestyttävä ja lämmin. Keskustelu eteni luontevasti ja hän osasi auttaa omien tunteiden käsittelyssä.


Maarit on miellyttävä, asiallinen, osaava, huumorintajuinen ja luottamusta herättävä terapeutti.


Jaana on todella turvallinen ja mukava. Hän kuunteli hyvin millaisia luontaisia keinoja minulla on ja pyrki vahvistamaan näitä.

Ota yhteyttä!

Lähetä meille viesti, niin vastaamme mahdollisimman pian.