Transsensitiivinen lyhytterapia


Etsitkö tukea oman sukupuoli-identiteettisi pohdintaan? Oletko käymässä läpi sukupuolen korjausprosessia, hakeutumassa sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan asiakkaaksi tai ihmettelemässä omaa sukupuoli-identiteettiä ja sen ilmaisua? Meiltä saat tukea sukupuoli-identiteetin ja minäkuvan vahvistamiseen.


Transsensitiivisen lyhytterapian tapaamisilla etsimme yhdessä keinoja identiteettisi vahvistamiseen. Usein on keskeistä myös työskennellä koetun kehodysforian kanssa sekä etsiä keinoja dysforiasta johtuvan ahdistuksen kanssa selviämiseksi. Tapaamisilla pohdimme myös keinoja selvitä mahdollisissa haasteissa sosiaalisessa ympäristössä ja ihmissuhteissa. Yhteiskunnan normatiivisuuden synnyttämä vähemmistöstressi ja syrjintäkokemukset vaikuttavat sekä omaan jaksamiseen että altistavat itseen ja identiteettiin kohdistuville kriittisille ajatuksille. Transsensitiivisessä lyhytterapiassa pyritään yhdessä vahvistamaan ja luomaan hyväksyvää ja arvostavaa suhdetta omaan itseen sekä selviämään arjen haasteista. Meille moninaisuus on voimavara!

Mitä transsensitiivinen terapia on käytännössä?

Tapaamiskertoja on usein 10-20, mutta jokainen jakso räätälöidään erikseen tarpeisiin sopivaksi. Työskentely alkaa tilantanteesi yhteisellä jäsentelyllä ja tavoitteiden määrittelyllä. Keskeistä on, että yhdessä tutkimme kokemuksiasi ja sitä, mitä haluat saavuttaa ja millä tavoin näitä tavoitteita kohti edetään. Työskentelytapamme perustuu tasavertaiseen yhteistyöhön asiakkaan ja terapeutin välillä. Tapaamiskertojen väliin suunnitellaan yksilöllisesti sopivia kotitehtäviä ja erilaisia harjoituksia muutoksen tueksi.

Transsensitiviisen lyhytterapian malli on luotu tutkittuun tietoon perustuen ja ammattitaidolla. Työskentelymme pohjautuu kognitiivisen psykoterapian viitekehykseen. Mallia on edelleen kehitetty asiakaskokemusten ja saamamme palautteen perusteella. Pidämme palvelumme laadun kannalta keskeisenä sitä kokemusta, jota meidän työntekijöillämme on työskentelystä transsukupuolisten ja muunsukupuolisten asiakkaidemme parissa.

Transsensitiivisestä lyhytterapiasta sanottua

"Oli tärkeää tulla nähdyksi identiteetin mukaan eikä olemuksen. Oli hyvä että terapeutilla oli ymmärrys sukupuoleen liittyvistä haasteista ja työkaluja asioiden työstämiseen"

"Mielestäni kehityin terapiajakson aikana melko paljon ja osasin sen jälkeen katsoa asioita hieman uudesta näkökulmasta. Itselleni erilaiset harjoitukset olivat hyödyllisimpiä."

"Saavutin paremman itsevarmuuden jakson aikana. Sukupuolikokemukseen liittyvät häpeäntunteet myös vähentyivät varmasti mm. terapiajakson vuoksi."

"Sain vietyä itsetuntoani selvästi oikeaan suuntaan."


Teemme yhteistyötä HUS sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikan kanssa. Heidän asiakkaana voit saada maksusitoumuksen transsensitiviiseen lyhytterapiaan. Kysy lisää hoitavalta lääkäriltäsi tai hoitotiimiltäsi!

Hinnasto


5 tapaamista

500€

10 tapaamista

900€

20 tapaamista

1700€

Ota yhteyttä!

Lähetä meille viesti, niin vastaamme mahdollisimman pian.