Terapeuttimme

Työskentelemme ja tarjoamme palveluitamme myös etänä minnepäin Suomea ja maailmaa tahansa! Palveluitamme on saatavana suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi.

Laura Blomqvist

Psykologi (PsM), kognitiivinen psykoterapeutti, Terapiatalo Quun perustajajäsen

Outi Olakivi

Psykologi (PsM), psykoterapiakoulutuksessa (kognitiivis-integratiivinen, valm. 2023), Terapiatalo Quun perustajajäsen

Santtu Rinne

Psykologi, psykoterapiakoulutuksessa (integratiivinen, valm. 2023)

Mari Pusu

Psykologi (PsM), psykoterapiakoulutuksessa (kognitiivinen, valm. 2023)

Jaana Pirskanen

Psykologi (PsyM), psykoterapiakoulutuksessa (integratiivinen, valm. 2023)

Maarit Grönroos

Psykologi (PsM), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), integratiivinen psykoterapeutti

Kati Kyyrö

Voimavarakeskeinen pari- ja perhesuhdepsykoterapeutti

Ave Valojää

Psykologi (PsM) Filosofian maisteri (FM, kognitiotiede), auktorisoitu seksuaalineuvoja

Minna Oksanen

Psykologi (PsM), teologian maisteri (TM, uskontotiede), psykoterapiakoulutuksessa (kognitiivis-analyyttinen, valm. 2024)

PXL_20211227_114815186

Niia Virtanen

Psykologi (PsM), psykoterapiakoulutuksessa (integratiivinen, valm. 2025)

Alla voit tutustua meihin hieman paremmin, huomaa myös
psykologiemme työskentelykielet!

Laura Blomqvist​

Kun minua kuvaillaan psykologina ja ihmisenä, kuulen usein positiivista palautetta empaattisuudestani ja lämmöstäni. Koen itse olevani psykologina sensitiivinen ja tapaamisilla asiakkaideni kanssa läsnäoleva ja aktiiviseen vastavuoroiseen vuorovaikutukseen pyrkivä. Minulle on työssäni tärkeää pystyä kohtaamaan asiakkaani paitsi psykologina myös ihmisenä. Tämä tarkoittaa, että pyrin aina aitoon ja välittömään olemiseen asiakkaideni kanssa.

Olen tehnyt töitä terveyskeskuspsykologina, toisen asteen oppilaitosten psykologina, työterveyspsykologina sekä yksityisenä ammatinharjoittajana. Niin kaikissa työtehtävissäni kuin omassa elämässänikin olen kohdannut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemoja. Omien arvojeni ja kokemusteni kautta minulle on ollut hyvin merkittävää olla psykologina rakentamassa moninaisuutta yhä paremmin kohtaavaa terveydenhuoltoa. Psykologin työn lisäksi olen tehnyt vapaaehtoistöitä mm. Setan kouluttajana. Järjestökentällä ja vaikuttamistyössä olen muutoinkin aktiivinen. Olen mm. ollut perustamassa Suomen Psykologiliittoon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmää. Työtäni ja itseäni kuvaa myös innokkuuteni oppia ja kehittyä työssäni koko ajan pidemmälle. Tällä hetkellä opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi.

Laura Blomqvist​

Psykologi (PsM), kognitiivinen psykoterapeutti

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Laura ei tällä hetkellä voi ottaa uusia asiakkaita.

"Laura on empaattinen ja rauhallinen ja ihana tyyppi! Tapaamisilla on aina arvostettu ja turvallinen olo."

"Laura on psykologina lämmin ja asialleen omistautunut. Hän on aidosti ymmärtäväinen ihmisten erilaisille kokemuksille."

Outi Olakivi

Työskentelyni lähtökohtana on luoda turvallinen ja tunnelmaltaan lämmin tila, johon on helppo tulla. Olen kohdannut erilaisia ihmisiä erilaisine elämäntarinoineen. Tutuksi ovat tulleet niin lapset, nuoret, aikuiset kuin erilaiset perheetkin. Olemme selvitelleet niin masennukseen ja ahdistukseen kuin vuorovaikutuksen isompiin ja pienempiin karikkoihin liittyviä teemoja. Erityisosaamista minulla on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksistä. Opiskelen parhaillaan yliopistossa sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa ja haaveenani onkin ollut yhdistää psyykkisen hyvinvoinnin ja ihmisyyden moninaisuuden teemat uudella tavalla. Omassa elämässänikin olen saanut huomata, että tällaiselle palvelulle on tarvetta.

Työskentelytavassani korostuu aktiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja reflektiivisyys. Etsitään yhdessä uusia näkökulmia ja kokemisentapoja, uusia tapoja hahmottaa itseään, muita ja maailmaa. Pohjan tälle luo arvostus, hyväksyntä ja avoimuus. Pyrin hyödyntämään työssäni erilaisia menetelmiä, parhaillaan kiinnostukseni kohteena toimii kehollisuus ja olen kouluttautunut psykofyysisen psykoterapian perusteisiin. Olen tapaamisissa läsnä sekä ihmisenä että psykologina. Työskentelyn tavoitteena on muutos, joka kantaa elämään terapiatilan seinien ulkopuolelle.

 

Outi Olakivi

Psykologi (PsM)
Filosofian maisteri (FM sukupuolentutkimus)
Psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-integratiivinen, valmistuminen 2023)

Työskentelykielet: suomi ja englanti

"Psykologina Outi on asiakkaista aidosti välittävä, luotettava ja osaava. Hän pyrkii jatkuvasti myös kehittämään ammattitaitoaan."

"Outi on asiantunteva psykologi, joka tekee työtä asiakaslähtöisesti asiakasta arvostaen ja kunnioittaen. Outi on ennakkoluuloton ja sensitiivinen."

Santtu Rinne

Olen Sateenkaaripsykologi, eli sateenkaari-ihminen ja psykologi. Tarjoan psykologipalveluita, ymmärrystä ja tukea asiakkaille, joille tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä. Kyseenalaistan heteronormatiivisuutta, vastustan rasismia, marginalisoimista ja syrjintää. Pyrin vahvistamaan ihmisten mahdollisuuksia itsemäärittelyyn ja voimautumiseen.

Olen opiskellut berliiniläisessä yliopistossa psykologian opinnot myös sateenkaarinäkökulmista sekä nais- ja sukupuolentutkimusta osana yliopisto-opintoja. Tampereen yliopistossa opiskelin naistutkimuksen maisteriohjelman gradua vaille valmiiksi, kunnes psykologityö sekä same-sex kilpa- ja sateenkaaritanssiura menivät toisen opinnäytetyön edelle. Psykososiaalista työtä olen tehnyt kymmenisen vuotta: itsenäisenä ammatinharjoittajana, perheneuvoloiden psykologina, perheasiainsovittelijana, koulupsykologina peruskoulu- ja lukioikäisille, terveyskeskuspsykologina sekä Berliinissä homo- ja bi-seksuaalisille tytöille ja naisille sekä transihmisille suunnatussa järjestössä.

Työkalupakistani löytyvät mm. suomi, englanti, saksa, ruotsi; sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden sensitiivisen kohtaamisen resurssit; Hyväksymis- ja omistautumisterapian välineet stressinhallintaan, arvojen pohdintaan ja unelmien tavoitteluun; masennuksen ”Käypä hoito”- suositusten mukainen Interpersoonallinen psykoterapia; ”Tahdolla ja taidolla”-parisuhdeohjelman rakentavat vuorovaikutuskeinot; harjoitukset ja kotitehtävät; liikunta- ja urheilupsykologian työkalut.

Santtu Rinne

Psykologi

Psykoterapeuttikoulutuksessa (integratiivinen, valmistuminen 2023)

Työskentelykielet: suomi, englanti, saksa, ruotsi

"Santtu on hymyilevä, kannustava, pohdiskeleva. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja hän tarttuu oleellisiin asioihin, haastaa ajatteluani, mutta antaa arvoa myös omille ajatuksilleni."

"Santtu on helposti lähestyttävä ja hänelle on helppo puhua vaikeistakin asioista. Terapiasessiot olivat myös hauskoja ja oli mukava saada nauraa pitkästä aikaa, vaikka omassa elämässä olikin vaikeita asioita menossa."

Mari Pusu

Jokainen asiakkaani on minulle ensisijaisesti yksilö, jonka kohtaan aidolla kiinnostuksella ja kunnioituksella. Koen olevani vuorovaikutuksessa luontaisesti läsnäoleva ja pyrin aina ymmärtämään ihmisiä parhaani mukaan. Olen saanut palautetta, että olen helposti lähestyttävä, lämmin ja empaattinen. Lähden rakentamaan jokaisen kanssa yksilöllistä työskentelyprosessia, jonka lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet ja tarpeet. Ei ole teemaa, ajatusta tai tunnetta, jota emme voisi vastaanotolla pohtia.

Seksuaalivähemmistöön ja queer-yhteisöön kuuluvana henkilönä minulle on merkityksellistä, että saan toimia moninaisuuden teemojen parissa myös ammatissani. Pyrin sekä työssäni että vapaa-ajallani toimimaan yhteiskunnassamme vallitsevien, haitallisten ja kapeuttavien normien purkamiseksi sekä inklusiivisuuden ja inhimillisyyden lisäämiseksi. Olen tehnyt seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden teemojen parissa vaikuttamistyötä sekä suunnitellut ja toteuttanut moninaisuusluentoja ja -työpajoja nuorille. Lisäksi toimin Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmän jäsenenä vuosina 2017-2021. Psykologina olen työskennellyt hyvin monipuolisissa tehtävissä kaikenikäisten ihmisten parissa muun muassa peruskouluissa, terveyskeskuksessa, perheneuvolassa ja nuorisopsykiatrian poliklinikalla.

Mari Pusu

Psykologi (PsM)

Psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivinen, valmistuminen 2023)

Työskentelykielet: suomi ja englanti

"Mari on iloinen, lempeä ja ymmärtäväinen ja terapiaan on aina huojentava tulla. Koin että sain juuri minulle sopivan terapeutin. Oli fiilikseni minkälainen tahansa koen, että pystyn siitä hänen kanssaan keskustelemaan."

"Mari on kommunikoiva ja keskusteleva terapeutti, jonka kanssa työskentely tuntuu yhteistyöltä. Koin, että hän pyrkii aktiivisesti luomaan turvallista tilaa ja onnistuu siinä. Hän oli todella hyvä terapeutti minulle."

Jaana Pirskanen

Pyrin kohtaamaan jokainen asiakkaani ainutkertaisena. Työtapani on kuunteleva ja empaattinen, mutta aktiivinen. Hyödynnän joustavasti erilaisia työvälineitä. Vastaanotollani jäsennetään yhdessä asiakkaan tilannetta, tarkastellaan tunteita, automaattisia ajatuksia ja sisäistä puhetta, tunnistaan asiakkaalle tyypillisiä reaktio- ja käyttäytymistapoja, työskennellään asiakkaan arvojen ja tavoitteiden parissa, ja voidaan perehtyä tietoisuustaito (mindfulness)- ja rentoutumisharjoituksiin. Kehollisuus, kehon kuunteleminen ja kehollinen ilmaisu ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Asiakastyössä työtapani muotoutuu aina yhdessä asiakkaan kanssa. Ajattelen, että ihminen on itse oman itsensä asiantuntija ja minun tehtäväni on kuunnella, jäsentää ja pohtia asiakkaan esille ottamia teemoja, tunteita ja ajatuksia hänelle sopivalla tavalla ja tahdilla. Ei ole mitään teemoja, joita et voisi ottaa esille vastaanotollani.

Kehojen, sukupuolen, seksuaalisuuden sekä ihmissuhteiden moninaisuus ovat asioita joiden parissa olen työskennellyt pitkään: filosofian opinnoissa, sukupuolentutkimuksen jatko-opinnoissa, taiteen kautta, kouluttajana sekä asiakastyössä. Olen työskennellyt Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa intersukupuolisten ihmisten oikeuksiin ja hyvinvointiin keskittyvän TIKA-hankeen koordinaattorina. Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat minulle merkityksellisiä asioita. Olen pätevöitynyt työterveyshuoltoon ja työskennellyt työterveydessä viisi vuotta sekä yksilöasiakkaiden että työyhteisöjen kanssa, monenikäisten ja monilla yhteiskunnan alueilla toimivien ihmisten kanssa. Työelämään ja työssä tai opiskeluissa jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat yksi erityisosaamisalani.

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa elämääni, ja joskus asiakastyössä voidaan käsitellä tunteita ja ajatuksia myös taiteen kokemisen tai tekemisen avulla.

I intend to encounter everyone as a unique person. As a psychologist, I listen actively, but also engage in an active way. The body and bodily expressions are part of my focus. Working methods are always chosen in relation to the customer and their needs.

The plurality of bodies, genders, sexualities and human relationships are themes that I have worked with in my Philosophy and Gender Studies, through art and in my work with customers. Previously, I have worked at Seta, a Finnish LGBITQA+ organization, as the co-ordinator of the TIKA project that focuses on human rights of intersex people. I have also worked in occupational health services, so working life concerns such as managing work-related stress are issues that I have specialized in.

I am also trained as a dancer. Art and culture are important elements in my life, and I believe that feelings and thoughts can also be processed through experiencing or making art.

Jaana Pirskanen

Psykologi (PsyM)

Tanssitaiteen kandidaatti (BA Dance Studies)

Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (valmistuminen tammikuu 2021)

Psykoterapeuttikoulutuksessa (integratiivinen, valmistuminen 2023)

Työskentelykielet: suomi ja englanti.

"Jaana on todella turvallinen ja mukava. Hän kuunteli hyvin millaisia luontaisia keinoja minulla on ja pyrki vahvistamaan näitä."

"Jaana on iloinen, ymmärtäväinen ja avarakatseinen terapeutti. Hän on myös hyvä kuuntelija ja hyvä lukemaan tilannetta."

Maarit Grönroos

Minun sanotaan olevan avarakatseinen ihminen, jolle tuntuu helpottavalta kertoa kipeitäkin asioita. Minulle on tärkeää olla läsnä asiakasta varten ja kuunnella hänen kokemustaan. Työni ydinajatuksena on tukea asiakasta siten, että hän saisi elää omannäköistään hyvää elämää.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on minulle tuttua sekä erilaisista työtehtävistä kuin myös oman elämäni ympyröistä. Olen työskennellyt koulupsykologina lasten parissa ja psykiatrialla nuorten sekä aikuisten parissa. Perustyöni lisäksi olen toiminut mm. Setan kouluttajana ja Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmässä. Järjestösektorilla olen toiminut mm. polyamorian ja moninaisen seksuaalisuuden, kuten esim. bdsm:n tutuksi tekemisen parissa. Osaamistani olen vahvistanut Sexpossa seksuaaliterapeuttikoulutuksella sekä Helsingin yliopistossa psykoterapeuttikoulutuksella. Olen utelias oppimaan uutta ja käyn erilaisissa ammattitaitoani täydentävissä koulutuksissa joka vuosi (mm. Pink Therapy, TASHRA – The Alternative Sexualities Health Research Alliance).

 

Integratiivinen työotteeni psykoterapeuttina rakentuu humanistisen ihmiskäsityksen perustalle. Uskon meillä kaikilla olevan omia, yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja, joiden varaan voi rakentaa. Autan mielelläni näiden voimavarojen sekä toivon esiin kaivamisessa, ja haluan tukea ihmisenä kasvamista. Pyrin hakemaan ymmärrystä ihmisen tavalle toimia myös kehityshistoriasta, ja siten hyödynnän psykodynaamisia teorioita. Terapiavastaanotolla voidaan hyödyntää myös kognitiivisia harjoitusmenetelmiä ja hahmotuksia, jotka voivat tuoda selkeyttä. Työskentelyssäni pyrin kiinnittämään erityistä huomiota allianssiin, eli terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen, joka tutkimusten mukaan on merkittävä psykoterapian tulokseen vaikuttava tekijä. Niinpä vastaanotollani keskustellaan myös siitä, mikä on läsnä ”tässä ja nyt”, vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä.

Tullessasi vastaanotolleni hakemaan tukea, voit tulla aina paikalle kokonaisena ihmisenä, jättämättä mitään oven ulkopuolelle. Oikeus olla vapaasti oma itsensä on minulle tärkeä arvo, ja siihen vapauteen pyrin asiakkaitani tukemaan. Toivon, että kerrot minulle toiveistasi ja kokemuksistasi läpi terapiaprosessin, jotta voin pyrkiä mukauttamaan työskentelytapaani sinulle sopivaksi.

Maarit Grönroos

Psykologi (PsM)

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Integratiivinen psykoterapeutti 

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Maaritin Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat  täynnä kevääseen 2023 asti.

"Maarit on miellyttävä, asiallinen, osaava, huumorintajuinen ja luottamusta herättävä terapeutti."

"Maarit on todella helposti lähestyttävä ja lämmin. Keskustelu eteni luontevasti ja hän osasi auttaa omien tunteiden käsittelyssä."

Kati Kyyrö

Olen eri suhdeterapioihin suuntautunut psykoterapeutti. Näen, että yksilöiden voima ja vastaukset ovat heissä itsessään ja tehtäväni terapeuttina on kutsua tutkimaan niitä avoimessa ja turvallisessa ympäristössä sekä tutkimaan itseä osana eri yhteisöjä. Pyrin olemaan avara sekä moniääninen ja välttämään valmiita oletuksia elämästä tai oikeanlaisen elämän määrittelystä.

Koen ihmisyyden pitkälti rakentuvan suhteista ja suhteissa. Myös muodostuvan terapiasuhteen kautta on mahdollista havaita uusia mielen muutoksia ja liikettä kohti haluttuja tavoitteita. Koen muutoksissa olevan informaation tarkastelun merkitykselliseksi.

Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaan toiveiden mukaan. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluan tutkia asiakkaiden kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelyn pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Tavoitteena on, että pulmat eivät jumiudu.

Olen toiminut myös kulttuuri- ja taidealalla, toisinaan käytän työssäni myös toiminnallisia menetelmiä. Uskon erilaisten keinojen voimaan auttamistyössä, ja tarvittaessa pyrin käyttämään niitä myös terapiaviitekehyksen alla.

Sukupuolen moninaisuuden kysymykset sekä monisuhteisuus ovat aiheina minulle tuttuja ja tutkin niitä mielelläni asiakkaitteni kanssa. Tarjoan psykoterapiaa suhteissa eläville, jotka toivovat tukea elämäntilanteeseensa ja ovat halukkaita tutkimaan yhdessä mahdollisia muutoksia suhteissaan sekä yksilöasiakkaita, jotka haluavat tutkiskella suhteitaan tai muita elämänsä teemoja.

Voit tulla vastaanotolle yksin, pariskuntana, moniskuntana tai millä tavalla itse haluatkin suhteesi määritellä.

Kati Kyyrö

Voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapeutti

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Ave Valojää

Psykologina pyrin luomaan tilan, jossa on turvallista pysähtyä minkä tahansa teeman äärelle ja olla juuri sellainen kuin on. Jokainen asiakaskohtaaminen on minulle ainukertainen ja työskentely rakentuu aina asiakkaan yksilöllisen tilanteen ja tarpeiden mukaan. Työskentelytapani on vuorovaikutuksellinen ja kuunteleva. Pyrin asiakkaan kanssa aktiivisesti kohti hänen omia päämääriään ja tässä voimme hyödyntää erilaisia välitehtäviä.

Kuulun itse trans- ja queeryhteisöön. Olen toiminut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöaiheiden parissa reilusti yli vuosikymmenen niin aktivismin, vapaaehtoistyön kuin työn kautta. Kokemukseni ohella nojaan työskentelyssäni myös ajantasaiseen tutkimustietoon. Psykologina minulle on tärkeää huomioida asiakkaideni hyvinvoinnissa myös yhteiskunnallisten asenteiden vaikutus, vähemmistöstressi sekä cis- ja heteronormatiivisuuden ja muiden normien vaikutukset.

Pidän asiakasta aina oman elämänsä asiantuntijana. Minulle on tärkeää työssäni huomioida vähemmistöjen sisäinen moninaisuus ja elämäntarinoiden kirjo. Kohtaan kunnioittavasti erilaiset seksuaalisuudet, sukupuolet, suhdemuodot, toimintakyvyt, neurotyypit, elämänkatsomukset ja alakulttuurit. Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvien aiheiden ja transaiheiden ohella kanssani voi työstää myös esimerkiksi detransitioon tai intersukupuolisuuteen liittyviä aiheita.

Nettiterapiat ja etäpsykologia ovat eräitä ammatillisia kiinnostuksenkohteitani, ja asiakkaakseni voikin hakeutua sijainnista riippumatta. 

Ave Valojää

Psykologi (PsM)

Filosofian maisteri (FM, kognitiotiede)

Auktorisoitu seksuaalineuvoja

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Huom. Ave tuottaa transsensitiivistä lyhytterapiaa vain Taysin maksusitoumuksilla. Muut työntekijämme tuottavat palvelua Husin alueella.

Minna Oksanen

Lähtökohta työskentelyssäni psykologina on kuunteleva kohtaaminen ja tasavertainen yhteistyö. Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija, jota psykologin roolissa toivon voivani tukea kohti syvempää ymmärrystä ja itselle mielekästä muutosta. Tapani työskennellä on aktiivinen ja kontaktia ottava, ja kuvailisin vuorovaikutustapaani välittömäksi ja lämpimäksi. Jokainen työskentelysuhde lähtee apua hakevan yksilöllisistä tarpeista ja elämäntilanteesta, joiden pohjalta voimme yhdessä muotoilla sopivat tavoitteet ja työskentelytavat.

Olen työskennellyt psykologina sekä psyykkisen että fyysisen terveyden parissa ja tottunut kohtaamaan ihmisten kanssa vaikeita mielentiloja ja tunteita, yllättäviä elämänmuutoksia ja elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä, omiin arvoihin ja hyvään elämään liittyviä pohdintoja sekä ihmissuhdesolmuja. Minulla on kokemukseni kautta monenlaisia lyhytterapeuttisia työkaluja, joista voimme valita itse kunkin tilanteeseen sopivimmat. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on minulle tuttu ja tärkeä aihe niin elämästä, työelämästä kuin koulutuksestakin. Psykologina minulle on ollut tärkeää olla osaltani luomassa syrjimätöntä ja turvallista terveydenhuoltoa, jossa jokainen voi ilmentää ja pohtia omaa aidointa itseään. Toivon, että vastaanottoni voi olla paikka, jossa yhdessä raivaamme tilaa kapeuttavilta normeilta kohti omannäköistä, antoisaa elämää. Olen utelias ja aktiivinen kehittämään jatkuvasti osaamistani, minkä vuoksi osallistun erilaisiin täydennyskoulutuksiin sekä terapeuttisesta työskentelystä että sateenkaariteemoista.

Minna Oksanen

Psykologi (PsM)

Teologian maisteri (TM, uskontotiede)

Psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-analyyttinen, valmistuminen 2024)

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Niia Virtanen

Psykologina minulle tärkeintä on tukea asiakkaita muutoksessa kohti itsensä näköistä elämää ja oman äänen löytämisessä. Nämä tarkoittavat minulle autonomiaa suhteessa ympäristön vaatimuksiin ja omiin hankaliin tunteisiin ja ajatuksiin, luottamusta omaan mieleen ja kehoon sekä mahdollisuutta tavoitella itselle tärkeitä asioita.

Tavoitteenani on olla asiakkaan luottamuksen arvoinen ammattilainen, jonka kanssa herkimpiäkin kokemuksia voidaan kohdata ja tutkia yhdessä. Vuorovaikutustyylini on vilpitön, kunnioittava ja vastavuoroinen. Aiemmassa työssäni psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olen tavannut kanssaihmisiä ja heidän läheisiään hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa akuuteista kriiseistä pitkäkestoisempiin mielenterveyden kanssa käytyihin kamppailuihin.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa laajemmin on ollut minulle merkityksellinen tavoite jo pitkään. Toimin ajankohtaisesti Psykologiliiton Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ammatillisessa työryhmässä. Moninaisuus on minulle tuttua myös sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkijan työstäni sekä feministisestä toiminnasta.

Perehdyn mielelläni itsenäisesti lisää asiakkaille tärkeisiin moninaisuuteen liittyviin sisältöihin niin sukupuolen ja seksuaalisuuden kuin muidenkin tekijöiden osalta. Antirasismi on minulle tärkeää vastaanotolla ja sen ulkopuolella. Tunnen feministisiä näkökulmia mielenterveyteen ja psykologiaan ja päivitän jatkuvasti monipuolisesti omaa osaamistani niistä.

Opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi ja tarjoan koulutukseen liittyviä koulutushoitoja. Integratiivisuus merkitsee minulle erilaisten menetelmien ja teorioiden yhdistelemistä ja hoidon räätälöintiä yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilölliseen tilanteeseensa sopivaksi. Lisäksi panostan erityisesti toimivan terapiasuhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Otan myös tapaamisilla puheeksi meidän välillämme terapiassa tapahtuvia asioita.

 

Niia Virtanen

Psykologi (PsM)

Psykoterapeuttikoulutuksessa (integratiivinen, valmistuminen 2025)

Työskentelykielet: suomi ja englanti