Terapeuttimme

Työskentelemme ja tarjoamme palveluitamme myös etänä minnepäin Suomea ja maailmaa tahansa! Palveluitamme on saatavana suomeksi, englanniksi, saksaksi ja ruotsiksi.

Laura Blomqvist

Psykologi (PsM), kognitiivinen psykoterapeutti, Terapiatalo Quun perustajajäsen

Outi Olakivi

Psykologi (PsM), filosofian maisteri (FM sukupuolentutkimus), kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti, Terapiatalo Quun perustajajäsen

Jari Aho

Psykologi (PsM), työterveyspsykologi,
työnohjaaja, seksuaaliterapeutti

Jaana Pirskanen

Psykologi (PsyM), integratiivinen psykoterapeutti

Maarit Grönroos

Psykologi (PsM), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), integratiivinen psykoterapeutti, SSSM-terapeutti (seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuus) Opintovapaalla 1.3.2024 alkaen.

Kati Kyyrö

Suhdeterapeutti, voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapeutti, SSSM-terapeutti (seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuus)

Minna Oksanen

Psykologi (PsM), teologian maisteri (TM, uskontotiede), psykoterapiakoulutuksessa (kognitiivis-analyyttinen, valm. 2024)

Niia Virtanen

Psykologi (PsM), psykoterapiakoulutuksessa (integratiivinen, valm. 2025)

Aino Levanto

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), psykoterapiakoulutuksessa (voimavarakeskeinen pari- ja perhesuhdepsykoterapeutti, valm. 2025), neuropsykiatrinen ohjaaja

Anna Keski-Rahkonen

Psykiatrian erikoislääkäri, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Terhi Väisänen

Suhdeterapeutti, Pari- ja perhepsykoterapeutti (Kouluttajapsykoterapeutti koulutuksessa valm. 2026)

Alla voit tutustua meihin hieman paremmin, huomaa myös
terapeuttiemme työskentelykielet!

Laura Blomqvist​

Kun minua kuvaillaan psykologina ja ihmisenä, kuulen usein positiivista palautetta empaattisuudestani ja lämmöstäni. Koen itse olevani psykologina sensitiivinen ja tapaamisilla asiakkaideni kanssa läsnäoleva ja aktiiviseen vastavuoroiseen vuorovaikutukseen pyrkivä. Minulle on työssäni tärkeää pystyä kohtaamaan asiakkaani paitsi psykologina myös ihmisenä. Tämä tarkoittaa, että pyrin aina aitoon ja välittömään olemiseen asiakkaideni kanssa.

Olen tehnyt töitä terveyskeskuspsykologina, toisen asteen oppilaitosten psykologina, työterveyspsykologina sekä yksityisenä ammatinharjoittajana. Niin kaikissa työtehtävissäni kuin omassa elämässänikin olen kohdannut seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemoja. Omien arvojeni ja kokemusteni kautta minulle on ollut hyvin merkittävää olla psykologina rakentamassa moninaisuutta yhä paremmin kohtaavaa terveydenhuoltoa. Psykologin työn lisäksi olen tehnyt vapaaehtoistöitä mm. Setan kouluttajana. Järjestökentällä ja vaikuttamistyössä olen muutoinkin aktiivinen. Olen mm. ollut perustamassa Suomen Psykologiliittoon seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmää. Työtäni ja itseäni kuvaa myös innokkuuteni oppia ja kehittyä työssäni koko ajan pidemmälle. Tällä hetkellä opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi.

Laura Blomqvist​

Psykologi (PsM), kognitiivinen psykoterapeutti

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Laura ei tällä hetkellä voi ottaa uusia asiakkaita.

Outi Olakivi

Työskentelyni lähtökohtana on luoda turvallinen ja tunnelmaltaan lämmin tila, johon on helppo tulla. Olen kohdannut erilaisia ihmisiä erilaisine elämäntarinoineen. Tutuksi ovat tulleet niin lapset, nuoret, aikuiset kuin erilaiset perheetkin. Olemme selvitelleet niin masennukseen ja ahdistukseen kuin vuorovaikutuksen isompiin ja pienempiin karikkoihin liittyviä teemoja. Erityisosaamista minulla on sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksistä. Olen opiskellut Helsingin yliopistossa sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa haaveenani yhdistää psyykkisen hyvinvoinnin ja ihmisyyden moninaisuuden teemat uudella tavalla. Omassa elämässänikin olen saanut huomata, että tällaiselle palvelulle on tarvetta.

Työskentelytavassani korostuu aktiivisuus, vuorovaikutuksellisuus ja reflektiivisyys. Etsitään yhdessä uusia näkökulmia ja kokemisentapoja, uusia tapoja hahmottaa itseään, muita ja maailmaa. Pohjan tälle luo arvostus, hyväksyntä ja avoimuus. Pyrin hyödyntämään työssäni asiakaslähtöisesti erilaisia menetelmiä, kiinnostukseni kohteena toimii esimerkiksi kehollisuus ja olen kouluttautunut psykofyysisen psykoterapian perusteisiin. Olen tapaamisissa läsnä sekä ihmisenä että psykologina. Työskentelyn tavoitteena on muutos, joka kantaa elämään terapiatilan seinien ulkopuolelle.

 

Outi Olakivi

Psykologi (PsM)
 
Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeutti
 
Filosofian maisteri (FM sukupuolentutkimus)
 
Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot
 

Työkentelykielet: suomi ja englanti

Jari Aho

Asiakastyössäni tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, aitous, kuulluksi ja nähdyksi tuleminen ja ihmiselon kokonaisvaltaisuuden huomioiminen. On hyvä tutkia haasteita ja ongelmia avoimesti, mutta myös vahvistaa voimavaroja. Saan positiivista palautetta turvallisuuden ja voimaantumisen tunteen luomisesta, rohkeasta tavastani kohdata vaikeitakin asioita ja myös huumorista.

Hyödynnän vastaanotoilla monenlaisia menetelmiä ja lähestymistapoja, toki nyt etävastaanottoaikaan lähinnä keskustelua. Ensimmäisellä kerralla haluan tutustua sinuun ja tilanteeseesi. Keskustellaan toki haasteista, mutta myös voimavaroista. Joskus selkeä tavoitteen määrittely auttaa, joskus tilanteen pohtiminen eri näkökulmista toimii. Kaikenlaiset ajatukset ja tunteet ovat tervetulleita. Vastaanoton lopussa on hyvä tiivistää kerran antia ja suunnata tulevaan.

Tarjoan psykologin, seksuaalineuvojan, seksuaaliterapeutin ja työnohjaajan keskusteluapua erityisesti seksuaalisuuden, seksin, sukupuolen ja ihmissuhteiden moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja pulmissa. Tuttuja myös elämän kriisitilanteet, mielenterveys ja hyvinvointi sekä työelämän haasteet.

Olen kouluttautunut seksologiassa sekä Suomessa että ulkomailla. Seksologian vastaanoton lisäksi työnohjaan ja koulutan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Perustyöni on työterveyshuollossa, parikymmentä vuotta koulutin ammatillisessa koulutuksessa, mm. opettajankoulutuksen lehtorina. Olen mukana Suomen Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolisuuden moninaisuuden ammatillisessa työryhmässä.

Jari Aho

Psykologi (PsM)

Työnohjaaja (STOry)

Työterveyspsykologi

Opettajankoulutus

Auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS)

Seksuaaliterapeutti

SSSM- terapeutti (seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuus)

Pink Therapy GSRD Therapy (Gender, Sexuality & Relationship Diversities) -koulutus

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Jaana Pirskanen

Pyrin kohtaamaan jokainen asiakkaani ainutkertaisena. Työtapani on kuunteleva ja empaattinen, mutta aktiivinen. Hyödynnän joustavasti erilaisia työvälineitä. Vastaanotollani jäsennetään yhdessä asiakkaan tilannetta, tarkastellaan tunteita, automaattisia ajatuksia ja sisäistä puhetta, tunnistaan asiakkaalle tyypillisiä reaktio- ja käyttäytymistapoja, työskennellään asiakkaan arvojen ja tavoitteiden parissa, ja voidaan perehtyä tietoisuustaito (mindfulness)- ja rentoutumisharjoituksiin. Kehollisuus, kehon kuunteleminen ja kehollinen ilmaisu ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani. Asiakastyössä työtapani muotoutuu aina yhdessä asiakkaan kanssa. Ajattelen, että ihminen on itse oman itsensä asiantuntija ja minun tehtäväni on kuunnella, jäsentää ja pohtia asiakkaan esille ottamia teemoja, tunteita ja ajatuksia hänelle sopivalla tavalla ja tahdilla. Ei ole mitään teemoja, joita et voisi ottaa esille vastaanotollani.

Kehojen, sukupuolen, seksuaalisuuden sekä ihmissuhteiden moninaisuus ovat asioita joiden parissa olen työskennellyt pitkään: filosofian opinnoissa, sukupuolentutkimuksen jatko-opinnoissa, taiteen kautta, kouluttajana sekä asiakastyössä. Olen työskennellyt Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa intersukupuolisten ihmisten oikeuksiin ja hyvinvointiin keskittyvän TIKA-hankeen koordinaattorina. Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat minulle merkityksellisiä asioita. Olen pätevöitynyt työterveyshuoltoon ja työskennellyt työterveydessä viisi vuotta sekä yksilöasiakkaiden että työyhteisöjen kanssa, monenikäisten ja monilla yhteiskunnan alueilla toimivien ihmisten kanssa. Työelämään ja työssä tai opiskeluissa jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat yksi erityisosaamisalani.

Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa elämääni, ja joskus asiakastyössä voidaan käsitellä tunteita ja ajatuksia myös taiteen kokemisen tai tekemisen avulla.

I intend to encounter everyone as a unique person. As a psychologist, I listen actively, but also engage in an active way. The body and bodily expressions are part of my focus. Working methods are always chosen in relation to the customer and their needs.

The plurality of bodies, genders, sexualities and human relationships are themes that I have worked with in my Philosophy and Gender Studies, through art and in my work with customers. Previously, I have worked at Seta, a Finnish LGBITQA+ organization, as the co-ordinator of the TIKA project that focuses on human rights of intersex people. I have also worked in occupational health services, so working life concerns such as managing work-related stress are issues that I have specialized in.

I am also trained as a dancer. Art and culture are important elements in my life, and I believe that feelings and thoughts can also be processed through experiencing or making art.

Jaana Pirskanen

Psykologi (PsyM)

Integratiivinen psykoterapeutti

Tanssitaiteen kandidaatti (BA Dance Studies)

Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot

Työskentelykielet: suomi ja englanti.

Maarit Grönroos

Minun sanotaan olevan avarakatseinen ihminen, jolle tuntuu helpottavalta kertoa kipeitäkin asioita. Minulle on tärkeää olla läsnä asiakasta varten ja kuunnella hänen kokemustaan. Työni ydinajatuksena on tukea asiakasta siten, että hän saisi elää omannäköistään hyvää elämää.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on minulle tuttua sekä erilaisista työtehtävistä kuin myös oman elämäni ympyröistä. Olen työskennellyt koulupsykologina lasten parissa ja psykiatrialla nuorten sekä aikuisten parissa. Perustyöni lisäksi olen toiminut mm. Setan kouluttajana ja Psykologiliiton seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden työryhmässä. Järjestösektorilla olen toiminut mm. polyamorian ja moninaisen seksuaalisuuden, kuten esim. bdsm:n tutuksi tekemisen parissa. Osaamistani olen vahvistanut Sexpossa seksuaaliterapeuttikoulutuksella sekä Helsingin yliopistossa psykoterapeuttikoulutuksella. Olen utelias oppimaan uutta ja käyn erilaisissa ammattitaitoani täydentävissä koulutuksissa joka vuosi (mm. Pink Therapy, TASHRA – The Alternative Sexualities Health Research Alliance).

 

Integratiivinen työotteeni psykoterapeuttina rakentuu humanistisen ihmiskäsityksen perustalle. Uskon meillä kaikilla olevan omia, yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja, joiden varaan voi rakentaa. Autan mielelläni näiden voimavarojen sekä toivon esiin kaivamisessa, ja haluan tukea ihmisenä kasvamista. Pyrin hakemaan ymmärrystä ihmisen tavalle toimia myös kehityshistoriasta, ja siten hyödynnän psykodynaamisia teorioita. Terapiavastaanotolla voidaan hyödyntää myös kognitiivisia harjoitusmenetelmiä ja hahmotuksia, jotka voivat tuoda selkeyttä. Työskentelyssäni pyrin kiinnittämään erityistä huomiota allianssiin, eli terapeuttiseen yhteistyösuhteeseen, joka tutkimusten mukaan on merkittävä psykoterapian tulokseen vaikuttava tekijä. Niinpä vastaanotollani keskustellaan myös siitä, mikä on läsnä ”tässä ja nyt”, vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä.

Tullessasi vastaanotolleni hakemaan tukea, voit tulla aina paikalle kokonaisena ihmisenä, jättämättä mitään oven ulkopuolelle. Oikeus olla vapaasti oma itsensä on minulle tärkeä arvo, ja siihen vapauteen pyrin asiakkaitani tukemaan. Toivon, että kerrot minulle toiveistasi ja kokemuksistasi läpi terapiaprosessin, jotta voin pyrkiä mukauttamaan työskentelytapaani sinulle sopivaksi.

Maarit Grönroos

Opintovapaalla 1.3.2024 alkaen. 

Yhteydenotot sähköpostitse.

 

Psykologi (PsM)

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

Integratiivinen psykoterapeutti 

SSSM-terapian täydennyskoulutus (seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuus)

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Kati Kyyrö

Olen eri suhdeterapioihin suuntautunut psykoterapeutti. Näen, että yksilöiden voima ja vastaukset ovat heissä itsessään ja tehtäväni terapeuttina on kutsua tutkimaan niitä avoimessa ja turvallisessa ympäristössä sekä tutkimaan itseä osana eri yhteisöjä. Pyrin olemaan avara sekä moniääninen ja välttämään valmiita oletuksia elämästä tai oikeanlaisen elämän määrittelystä.

Koen ihmisyyden pitkälti rakentuvan suhteista ja suhteissa. Myös muodostuvan terapiasuhteen kautta on mahdollista havaita uusia mielen muutoksia ja liikettä kohti haluttuja tavoitteita. Koen muutoksissa olevan informaation tarkastelun merkitykselliseksi.

Työskentelyn tavoitteet ja pituus määritellään yhdessä asiakkaan toiveiden mukaan. Pyrin luomaan ilmapiirin, jossa on mahdollista kuulla toista ja tulla myös itse kuulluksi. Haluan tutkia asiakkaiden kanssa myös heidän elämänhistoriaansa ja siinä olleita tapahtumia. Työskentelyn pääpaino on kuitenkin siinä, miten nämä asiat tänä päivänä vaikuttavat heidän elämäänsä ja miten näiden asioiden kanssa olisi hyvä olla nyt sekä tulevaisuudessa, jotta elämä voisi olla mahdollisimman hyvää. Tavoitteena on, että pulmat eivät jumiudu.

Olen toiminut myös kulttuuri- ja taidealalla, toisinaan käytän työssäni myös toiminnallisia menetelmiä. Uskon erilaisten keinojen voimaan auttamistyössä, ja tarvittaessa pyrin käyttämään niitä myös terapiaviitekehyksen alla.

Sukupuolen moninaisuuden kysymykset sekä monisuhteisuus ovat aiheina minulle tuttuja ja tutkin niitä mielelläni asiakkaitteni kanssa. Lisäksi voimme tarkastella yhdessä aseksuaalisuutta tai kinky-/BDSM-mieltymyksiä. Tarjoan psykoterapiaa suhteissa eläville, jotka toivovat tukea elämäntilanteeseensa ja ovat halukkaita tutkimaan yhdessä mahdollisia muutoksia suhteissaan sekä yksilöasiakkaita, jotka haluavat tutkiskella suhteitaan tai muita elämänsä teemoja.

Voit tulla vastaanotolle yksin, pariskuntana, moniskuntana tai millä tavalla itse haluatkin suhteesi määritellä.

Kati Kyyrö

Voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapeutti

SSSM-terapian täydennyskoulutus (seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuus)

Kognitiivis-analyyttisen lyhytterapian opinnot

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Minna Oksanen

Lähtökohta työskentelyssäni psykologina on kuunteleva kohtaaminen ja tasavertainen yhteistyö. Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija, jota psykologin roolissa toivon voivani tukea kohti syvempää ymmärrystä ja itselle mielekästä muutosta. Tapani työskennellä on aktiivinen ja kontaktia ottava, ja kuvailisin vuorovaikutustapaani välittömäksi ja lämpimäksi. Jokainen työskentelysuhde lähtee apua hakevan yksilöllisistä tarpeista ja elämäntilanteesta, joiden pohjalta voimme yhdessä muotoilla sopivat tavoitteet ja työskentelytavat.

Olen työskennellyt psykologina sekä psyykkisen että fyysisen terveyden parissa ja tottunut kohtaamaan ihmisten kanssa vaikeita mielentiloja ja tunteita, yllättäviä elämänmuutoksia ja elämäntilanteisiin liittyviä kriisejä, omiin arvoihin ja hyvään elämään liittyviä pohdintoja sekä ihmissuhdesolmuja. Minulla on kokemukseni kautta monenlaisia lyhytterapeuttisia työkaluja, joista voimme valita itse kunkin tilanteeseen sopivimmat. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on minulle tuttu ja tärkeä aihe niin elämästä, työelämästä kuin koulutuksestakin. Psykologina minulle on ollut tärkeää olla osaltani luomassa syrjimätöntä ja turvallista terveydenhuoltoa, jossa jokainen voi ilmentää ja pohtia omaa aidointa itseään. Toivon, että vastaanottoni voi olla paikka, jossa yhdessä raivaamme tilaa kapeuttavilta normeilta kohti omannäköistä, antoisaa elämää. Olen utelias ja aktiivinen kehittämään jatkuvasti osaamistani, minkä vuoksi osallistun erilaisiin täydennyskoulutuksiin sekä terapeuttisesta työskentelystä että sateenkaariteemoista.

Minna Oksanen

Psykologi (PsM)

Teologian maisteri (TM, uskontotiede)

Psykoterapeuttikoulutuksessa (kognitiivis-analyyttinen, valmistuminen 2024)

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Niia Virtanen

Psykologina minulle tärkeintä on tukea asiakkaita muutoksessa kohti itsensä näköistä elämää ja oman äänen löytämisessä. Nämä tarkoittavat minulle autonomiaa suhteessa ympäristön vaatimuksiin ja omiin hankaliin tunteisiin ja ajatuksiin, luottamusta omaan mieleen ja kehoon sekä mahdollisuutta tavoitella itselle tärkeitä asioita.

Tavoitteenani on olla asiakkaan luottamuksen arvoinen ammattilainen, jonka kanssa herkimpiäkin kokemuksia voidaan kohdata ja tutkia yhdessä. Vuorovaikutustyylini on vilpitön, kunnioittava ja vastavuoroinen. Aiemmassa työssäni psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa olen tavannut kanssaihmisiä ja heidän läheisiään hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa akuuteista kriiseistä pitkäkestoisempiin mielenterveyden kanssa käytyihin kamppailuihin.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa laajemmin on ollut minulle merkityksellinen tavoite jo pitkään. Olen toiminut Psykologiliiton Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ammatillisen työryhmän puheenjohtajana. Moninaisuus on minulle tuttua myös sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkijan työstäni sekä feministisestä toiminnasta.

Perehdyn mielelläni itsenäisesti lisää asiakkaille tärkeisiin moninaisuuteen liittyviin sisältöihin niin sukupuolen ja seksuaalisuuden kuin muidenkin tekijöiden osalta. Antirasismi on minulle tärkeää vastaanotolla ja sen ulkopuolella. Tunnen feministisiä näkökulmia mielenterveyteen ja psykologiaan ja päivitän jatkuvasti monipuolisesti omaa osaamistani niistä.

Opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi ja tarjoan koulutukseen liittyviä koulutushoitoja. Integratiivisuus merkitsee minulle erilaisten menetelmien ja teorioiden yhdistelemistä ja hoidon räätälöintiä yhdessä asiakkaan kanssa hänen yksilölliseen tilanteeseensa sopivaksi. Lisäksi panostan erityisesti toimivan terapiasuhteen muodostamiseen ja ylläpitämiseen. Otan myös tapaamisilla puheeksi meidän välillämme terapiassa tapahtuvia asioita.

Niia Virtanen

Psykologi (PsM)

Psykoterapeuttikoulutuksessa (integratiivinen, valmistuminen 2025)

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Aino Levanto

Olen kannustava, elämänmyönteinen, energinen ja rauhallinen. Luon lämpimän ja rennon ilmapiirin. Voimavarakeskeisenä terapeuttina etsin onnistumisia ja vahvuuksia, mutta tutkin myös rohkeasti ongelmia. Kanssani voi turvallisesti ja luontevasti kohdata arkaluontoisimpiakin aiheita, saada uusia näkökulmia ja löytää konkreettisia keinoja käyttöönsä. Olen työskennellyt yli 12 vuoden ajan seksologina. Tällä hetkellä opiskelen Jyväskylän yliopistossa psykoterapeutiksi. Voit käsitellä turvallisesti mitä tahansa seksuaalisuuteen liittyviä asioita luonani. Neuropsykiatrisena ohjaajana tunnistan myös neurokirjon vaikutuksen elämään ja ihmissuhteisiin.

Sukupuolen, seksuaalisuuden sekä ihmissuhteiden moninaisuus ovat itselleni tuttuja ja mieluisia teemoja. Olen saanut olla jo 25 vuoden ajan monipuolisissa työtehtävissä ja pidän arvokkaana sitä, että voin osaltani edistää ihmisoikeuksien ja seksuaalioikeuksien toteutumista. Kuljen ihmisten rinnalla erilaisissa elämäntilanteissa terapeuttina, sosionomina ammatillisen tukihenkilön roolissa ja ohjaan nuorten sateenkaariryhmiä Pidän tärkeänä tasavertaista kohtaamista ja sitä, että kanssani voi turvallisesti, rennosti ja luottamuksellisesti jutella kaikista asioista.

Terapia on omaa aikaasi ja tukee hyvinvointiasi. Asiakastyössä työtapani muotoutuu yhdessä niin, että tavoitteet ja menetelmät ovat toiveidesi mukaisia. Olen valmis kohtaamaan kanssasi myös ristiriitaisia tunteita ja sekavia ajatuksia. Voimme etsiä yhdessä erilaisia näkökulmia seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin, elämänmuutoksiin, kriiseihin, nautintoon, identiteettiin tai mihin tahansa, mikä sinua mietityttää. Monet asiakkaat ovatkin kertoneet, että terapeutin kanssa puhuminen vapauttaa energiaa ja auttaa jatkamaan kevyemmin eteenpäin. Joskus jo muutama tapaamiskerta voi saada aikaan kaipaamasi avun.

Seksuaaliterapian lisäksi tarjoan psykoterapeuttista yksilö – ja suhdeterapiaa lyhytterapiana, tai tarvittaessa pidempänä prosessina. Tapaan yksin terapiaan tulevia, pareja, ryhmiä, moniskuntia ja perheitä. Luokseni ovat tervetulleita kaikenikäiset ja sukupuoliset ihmiset.

Terapiatilani on Turun keskustassa. Etäyhteyksin voit tulla terapiaan mistä tahansa.

Aino Levanto

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
 
Psykoterapiakoulutuksessa (Voimavarakeskeinen pari- ja perhesuhdepsykoterapeutti, valm. 2025)
 
Neuropsykiatrinen ohjaaja
 

Työskentelykieli: suomi 

Anna Keski-Rahkonen

Voit pohtia tilannettasi ja identiteettiäsi kanssani monipuolisesti ja vapaasti. Olen sitoutunut turvallisen tilan periaatteeseen ja edistämään seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuutta. Voit tutkia kanssani sukupuolten ja seksuaalisuuksien kirjoa. Voimme käsitellä myös aseksuaalisuutta tai kinky-/ BDSM-mieltymyksiä. 

Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä ja laaja seksologinen osaaminen. Työni terapeuttina perustuu kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen tietoperustaan, joita täydennän halutessasi luovilla menetelmillä. 

Olen erityisen perehtynyt neuromoninaisuuteen, erityisesti autismikirjolla olevien ja ADHD-piirteisten ihmisten tukemiseen. En pyri tukahduttamaan erityispiirteitäsi vaan halua tukea sinua juuri sellaisena kuin olet. 

Voit myös käsitellä kanssani erilaisia yksittäisiä vaikeita tai järkyttäviä kokemuksia tai muistoja. Olen koulutuksessa oleva EMDR-terapeutti. Voimme myös yhdessä harjoitella keinoja, jotka vakauttavat oloasi. Pitkäaikaisen turvattomuuden ja väkivallan käsittelyyn lyhytterapeuttinen kontakti ei kuitenkaan ole riittävä.

Pidän vastaanottoa keskiviikkoisin.

Anna Keski-Rahkonen

Psykiatrian erikoislääkäri

Sukupuolentutkimuksen maisteri (HY)

Seksuaalilääketieteen erityispätevyys (FECSM)

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)

SSSM-terapian täydennyskoulutus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Työskentelykielet: suomi ja englanti

Terhi Väisänen

Olen ihmissuhteisiin perehtynyt psykoterapeutti. Asiakkaani kuvaavat minua aktiiviseksi, lempeäksi, kohtaavaksi ja helposti lähestyttäväksi. Itse lisäisin tähän vielä sanat leikkisä ja avoin uusille ideoille.
 
Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus monenlaisista yksilöiden, perheiden ja suhteiden haasteista ja niissä tukemisesta. 
 
Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuuden kysymykset sekä läheis-, pari- ja monisuhteiden maailma ovat minulle tuttuja. Kanssani voi tulla pohtimaan esimerkiksi kriisiä tai eroa rakkaus-, ystävyys- , perhe- tai muussa läheissuhteessa, ahdistuneisuudesta, elämän kuormituksesta tai vähemmistöstressistä johtuvaa ylivireystilaa tai uupumusta ja sen vaikutuksia elämään sekä ihmissuhteisiin. Myös oma tai perheenjäsenen sairaus, neuroepätyypillisyys tai vaikea elämäntilanne ovat asioita, joita voit tai voitte kanssani käsitellä.
 
Vastaanotolle voit tulla yksin, kumppanin tai kumppaneiden kanssa, perheen, ystävän tai jonkun sinulle tärkeän läheisen kanssa.  Pyrin luomaan lempeän tilan, jossa on mahdollista pysähtyä ajankohtaisten elämän asioiden äärelle. Tervetuloa vastaanotolle! 

Terhi Väisänen

Suhdeterapeutti

Pari- ja perhepsykoterapeutti

Kouluttajapsykoterapeutti koulutuksessa (valm. 2026)

Työskentelykielet: suomi