Meitä on moneksi – sukupuolen ja ihmisten moninaisuudesta

Miten sukupuoli määrittyy?

Ympärillämme elää ihmisiä, jotka eivät asetu perinteisiin kaksinapaisiin sukupuoliodotuksiin. Ja uusimman tiedon mukaan näitä ihmisiä on enemmän kuin ehkä ensi vaikutelmana odottaisimmekaan. Tutkimuksen mukaan molekyylitasolla kannamme kaikki jossain määrin eri sukupuoleen kuuluvia elementtejä. Joillakin näitä on enemmän, joillakin vähemmän. Määritetäänkö sukupuoli anatomian, hormonien, solujen tai kromosomien pohjalta? Tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että ajatus kahdesta sukupuolesta on liian yksinkertainen ja sukupuolta tulisi tarkastella moniulotteisemmin. Yksilön oma kokemus omasta sukupuolestaan on sukupuolen paras määrittäjä.

Tässä tekstissä käsittelemme ensisijaisesti trans- ja muunsukupuolisiksi itsensä kokevia. Transsukupuoliset henkilöt eivät koe syntymässä määritellyn sukupuolen vastaavan omaa sukupuoli-identiteettiään. Transsukupuolinen voi identifioida itsensä naiseksi, mieheksi tai joksikin muuksi. Muunsukupuoliseksi identifioituva voi olla samanaikaisesti sekä mies että nainen, jotain mieheyden ja naiseuden väliltä tai kokonaan jaottelun ulkopuolelta. Tekstissä käsitellyt kysymykset liittyvät kuitenkin kaikkeen sukupuolen moninaisuuteen ympärillämme.

Anna tilaa monenlaisille identiteeteille

”Ulos tulemisella” tarkoitetaan oman sukupuolta koskevan sisäisen kokemuksen tuomista esiin, niin puheen tasolla kuin ulkoistenkin tekijöiden ilmentämänä. Pohjalla nähdään ristiriita ympäröivän maailman odotusten ja oman kokemuksen välillä. Tämän prosessin kuormittavuudesta ei cissukupuolisilla (oma kokemus vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta) ole tuntumaa. Voimme kaikki kuvitella, miltä tuntuu paljastaa jotain tärkeää itsestään, mitä on pitänyt pitkiäkin aikoja sisällään ja omana tietonaan. Toivomme että asiamme otettaisiin vastaan sen vaatimalla arvokkuudella. Suhtaudu kunnioittavasti ja hyväksyvästi, vaikket ymmärtäisi kaikkea tai olisi samaa mieltä.

Kuinka voimme tukea sukupuolivähemmistöön kuuluvaa? Kyseessä voi olla perheenjäsen, ystävä tai muu läheinen. Lähtökohta on ottaa huomioon meitä ympäröivien ihmisten erilaisuus ja pyrkiä luomaan toimiva ympäristö kaikille. Voimme viestittää monin tavoin tukea ja välittämistä sekä toimia aktiivisesti tehdäksemme maailmasta paikan, minne kaikki kokevat kuuluvansa. Arkipäivän kohteliaisuus, ystävällisyys, hymy ja kuulumisten kysyminen saattaa tuoda odottamatonta iloa ympäristössä, jossa toinen saattaa jatkuvasti joutua kokemaan tuijottelua ja häirintää. Kuuntele herkällä korvalla myös näitä syrjiviä kokemuksia ja anna tukesi.

Tutki tunteitasi ja löydä tilaa moninaisuudelle

Erilaisuus voi herättää meissä vierauden tuntua. Näissä tilanteissa voimme pysähtyä miettimään, onko tämä tunne todella lähtöisin kohtaamastamme ihmisestä vai syntyykö se meissä itsessämme. Vastaus löytyy yleensä itsestä, me itse saamme tunteemme aikaan ja olemme vastuussa siitä, miten niihin reagoimme. Jos jokin asia tuntuu vieraalta, ole siitä kiinnostunut ja ota selvää. Sosiaalisesta mediasta, blogeista, nettisivuilta ja kirjoista löytyy tietoa sukupuolivähemmistöjä koskevista kysymyksistä.

Meistä jokaisella on sukupuoli-identiteetti, mutta olemme myös yksilöitä ja paljon muuta kun sukupuoli-identiteettimme. Kohdataan toisemme yksilöinä. Jokainen meistä on oman elämänsä asiantuntija, älä tiedä puolesta toisen kokemusta, äläkä oleta sukupuolta. Jos et tiedä, kysy! Myös sukupuolittavien termien käyttöä on hyvä välttää tilanteen mukaan. Jokainen meistä haluaa, että meitä puhutellaan omalla nimellä – sillä, jolla haluamme meitä kutsuttavan. Käytetään toisistamme aina toivottua nimeä.

Kohti sallivampaa ympäristöä

Erehdysten tekeminen on inhimillistä! Jos joku asiasta huomauttaa, voi pahoitella. Tarkoitus on voinut olla hyväkin, mutta se on koettu loukkaavana. Syrjivästi voi toimia myös  tahtomattaan. Etuoikeudet tulee tiedostaa ja tällöin usein huomaa, kuinka cis-sukupuolisuuden johdosta ei tarvitse nähdä ylimääräistä vaivaa esimerkiksi vessojen käytön, terveydenhuollon tai opintopalveluiden suhteen. On hyvä pysähtyä miettimään kaikkia oikeuksia, joita pidetään helposti itsestäänselvyytenä, mutta joiden eteen toiset joutuvat kamppailemaan. Etuoikeutta on verrattu isoihin saappaisiin, joilla liikkuessaan ei edes huomaa astuvansa toisten varpaille. Omaa etuoikeutettua asemaa voi käyttää hyväksi syrjittyjen oikeuksien ajamiseen. Toimitaan muutoksen eteen, luodaan turvallisia ja hyväksyviä työtiloja ja sosiaalisia ympäristöjä, jotka ovat kaikkien saatavilla.

Lisätietoa sukupuolen moninaisuudesta löytyy juuri julkaistusta omahoito-oppaasta:

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/tukea_sukupuoli-identiteetin_jasentamiseen/Pages/default.aspx

 

Kirjoittanut Outi Olakivi

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
admin

admin

On Key

Related Posts

Tule meille työkaveriksi Terapiatalo Quuhun! 

  Oletko kliinisellä työkokemuksella varustettu seksuaalisuuden, sukupuolen ja suhteiden moninaisuuden kysymyksiin perehtynyt sote-ammattilainen? Kaipaatko uusia mahdollisuuksia päästä kehittämään osaamistasi ja rakentamaan terveydenhuollon palveluita yhä enemmän

Tiedote Kanta-palvelujen käyttöönotosta

Terapiatalo Quu Oy:ssa otetaan vaiheittain käyttöön lakisääteinen valtakunnallinen Kanta- palvelu 17.5.2022 alkaen. Käyttöönoton jälkeen käyntitietosi tallentuvat Kanta-järjestelmään. Ennen tätä käyt kuitenkin oman terapeuttisi kanssa liittymisen

Tiedote Terapiatalo Quun palvelumaksuista

Terapiatalo Quun palvelumaksut 1.2.2022 alkaen   Terapiatalo Quu laskuttaa palvelut kerran kuukaudessa aina kuun ensimmäisellä viikolla. Laskutuksen yhteydessä lisäämme 1.2.2022 jälkeen laskulle toimistomaksun 6 euroa/lasku.